Praca zdalna w Kodeksie Pracy

Praca zdalna w Kodeksie Pracy

24 maja 2022 Polski Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Wprowadzenie pracy zdalnej było jednym z działań podjętych w czasie pandemii koronawirusa. Praca zdalna obowiązuje obecnie na zasadach opartych o ustawę covidową i o przejściu na tę formę pracy decyduje pracodawca. Rozwiązania dotyczące pracy zdalnej mają zastąpić obecne przepisy o telepracy i przepisy ustawy covidowej w tym zakresie.

Oto najważniejsze z zasad, które dotyczyć będą pracy zdalnej:

  • Pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do pracy zdalnej. Wyjątkiem byłby stan nadzwyczajny, stan epidemii albo brak opcji zapewnienia bhp w zakładzie.
  • Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.
  • Pracodawca będzie mógł odmówić pracy zdalnej tylko ze względu na organizację lub rodzaj pracy, wcześniej informując o tym pracownika.
  • Pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.


×

Zamówić rozmowę