Pracownicze Plany Kapitałowe

Do 25 września firmy zatrudniające co najmniej 250 osób muszą porozumieć się z pracownikami ws. wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadziła w firmie Pracownicze Plany Kapitałowe.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Ci, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Osoby powyżej 70. rok życia, nie mają możliwości przystąpienia do PPK.

Wpłaty podstawowe do PPK wyniosą:

  • 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.)
  • 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie.×

Zamówić rozmowę