Próba opodatkowania działalności cyfrowej przez KE

KE przedstawiła w środę (21.03.2018) propozycje przepisów, które mają na celu opodatkowanie aktywności firm w internecie. Wg. założeń ma to zapewnić państwom członkowskim dodatkowe przychody euro z działalności, która obecnie nie jest w ogóle opodatkowana. Komisja podzieliła swoje działanie w tym zakresie na dwa projekty dyrektyw.

Pierwsza inicjatywa to reforma przepisów dotyczących podatku od osób prawnych. KE chce, by zyski były opodatkowywane w miejscu, gdzie są generowane. W owej propozycji zapisane jest, że platforma cyfrowa ma być opodatkowana, jeśli spełnia jeden z trzech niżej wymienionych warunków: jej roczne przychody uzyskane w danym państwie członkowskim przekraczają próg wynoszący 7 mln euro, ma w danym państwie członkowskim ponad 100 tys. użytkowników w roku podatkowym lub ponad 3 tys. umów biznesowych o usługi cyfrowe w skali roku.
Drugi projekt dyrektywy ma wprowadzić tymczasowy podatek od niektórych przychodów z działalności cyfrowej. Komisja proponuje wprowadzenie podatku pośredniego, który miałby zastosowanie w stosunku do przychodów osiąganych ze zdefiniowanych rodzajów działalności na wspomnianym polu. Przykładem takiej działalności jest sprzedaż przestrzeni reklamowej w sieci, pośrednictwo internetowe, czy chociażby sprzedaż danych generowanych na podstawie informacji przekazanych przez użytkowników.
Podatkiem obciążone byłyby wyłącznie przedsiębiorstwa, które w skali globalnej osiągają łączne roczne przychody w wysokości 750 mln euro, a w skali Unii Europejskiej – 50 mln euro. Wg. założeń ma to przynieść państwom członkowskim, przy 3% stawce podatku, wpływy w wysokości 5 mld euro rocznie.×

Zamówić rozmowę