Proces pozyskania inwestora

1. Przygotowanie strategii - opisu działalności i plan rozwoju

Pierwszym zadaniem Firmy, na drodze pozyskania kapitału, jest odpowiedz na pytanie czy właściciele Firmy gotowi są na przyjęcie nowego udziałowca/akcjonariusza i podzieleniem się prawami i obowiązkami. Jeśli odpowiedz jest pozytywna to można przystępować do przygotowania dokumentacji. Początkiem do sporządzenia dokumentacji jest określenie celów i sposobów ich osiągnięcia – na dobry początek przygotowania strategii. Dokument Strategia Firmy powinien zawierać: cele Firmy, opis sposobu funkcjonowania i zarabiania pieniędzy, opis produktów lub usług, opis sektora, konkurencji, sposób osiągnięcia celów, niezbędne nakłady sił i środków, precyzyjne określenie potencjału firm i, warunki rynkowe , potrzeby kapitałowe – ile pieniędzy potrzeba na realizację strategii, prognozy , opis kierownictwa i jego doświadczenia. Propozycja dla inwestora powinna być dobrze przygotowana.

2. Wybranie konsultanta

W przygotowywaniu Strategii można skorzystać z usług konsultanta, jednakże to zarząd lub właściciele powinni utożsamiać się ze Strategią. Strategia powinna być traktowana przez Zarząd Firmy jak ich własna. Konsultant skoryguje poszczególne działania i dostosuje je do praktyki rynkowej. Zadaniem konsultanta jest spowodowanie aby Firma zrozumiała główne zasad y procesu pozyskania pieniędzy, przygotowanie dokumentacji zgodnie z praktyką rynkową.

Jak wybrać konsultanta? Celowe jest dobór konsultanta, który ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw i osiągnięcia w doborze inwestorów i pozyskaniu finansowania. Konsultantem może być wyspecjalizowana firma ale i księgowy, finansista, kolega-biznesmen. Pieniądze płacone dla Konsultanta są niewspółmiernie niższe niż korzyści otrzymywane od inwestorów.

3. Sprawdzenie konkurencyjności strategii w porównaniu z firmami konkurentami.

Rozwój firmy opisany w strategii powinien być na tyle atrakcyjny aby zainteresować potencjalnych inwestorów. Zwyczajowo inwestorzy oczekują aby Firm rozwijała się szybciej niż sektor w którym funkcjonuje, aby zarząd był kompetentny i na tyle przedsiębiorczy aby mógł rozwiązać występujące problemy. Planowany zwrot z kapitału powinien być atrakcyjniejszy niż osiągany przez konkurentów.

4. Wybranie inwestorów wśród Funduszy, Aniołów Biznesu i inwestorów indywidualnych.

Inwestorzy na rynku finansowym dzielą się na klika grup:

  • Fundusze: Private Equity lub Venture Capital, Asset Management, fundusze branżowe,
  • Aniołowie Biznesu – domy maklerskie, grupy inwestorów, przedsiębiorstwa z wyodrębnionym funduszem na inwestycje , osoby fizyczne.
  • Pośrednicy typu: Biura Maklerskie i Doradcy Finansowi
  • Prywatni inwestorzy

Każda z tych grup ma określone cele i preferencje. Przed wyborem inwestorów należy sprawdzić czy profil inwestycji zgadza się z ich polityka inwestycyjną, kwota inwestycji odpowiada ich kryteriom i brak konfliktu interesów , np. finansowania konkurentów.

Najważniejszym aspektem “chodzenia po rynku w celu pozyskania pieniędzy” jest weryfikacja wyceny biznesu. Istnieje szereg metod wyceny biznesu, najczęściej stosowana a zarazem odzwierciedlająca aktualna sytuację, jest wycena porównawcza do innych podobnych firm lub firm publicznych. Metoda ta odzwierciedla ile teraz można zarobić pieniędzy bez liczenia przyszłych dochodów na papierze. Rozmowy z wieloma inwestorami pozwalają wycenę przedstawić w świetle wymagań rynku, co często może oznaczać, że dostosować się do wyceny obowiązującej na rynku.

Drugą sprawą jest zaznajomienie się z oczekiwaniami i preferencjami inwestorów. Na spotkaniu dowiemy się jakie są priorytety inwestora, na co zwraca uwagę i jakich biznesów szuka. Nawet jeśli nie zdecydujemy się na współpracę z inwestorem – to nawiązaliśmy kontakt, który będziemy mogli odnowić w nadarzającej się okazji.

5. Przedstawienie projektu przed inwestorami

Należy bardzo starannie przygotować się do rozmów z inwestorami. Inwestorzy maja bardzo dużo spotkań z firmami i w lot wychwycą ważne kwestie. Jeśli są wątpliwości lub konflikt interesów ze strony Firmy to należy to zgłosić. Niedomówienia lub przemilczenie ważnych informacji będzie potraktowane jako chęć zmylenia inwestorów i drugiego spotkania nie będzie. Cień rzucony na wiarygodność Firmy od razu ją dyskredytuje.

Jeśli inwestorzy będą zainteresowani to będą zgłoszone dalsze pytania o dodatkowe informacje. Następnie przychodzi czas na spotkania przedstawicieli funduszu z zarządem Firmy, projekt zostaje wstępnie zaakceptowany do finansowania i rozpoczyna się nad nim wspólna praca.

6. Inwestorzy badają Firmę - due dilligance

Na tym etapie inwestor przeprowadza badanie firmy (zwane due dilligence), obejmujące analizę biznesu, audyt finansowy i prawny, analizę organizacyjną. Wymaga to wielu informacji. W procesie due dilligence bierze udział kierownictwo Firmy.

7. Negocjacje z inwestorami

Jeśli inwestor uzna, że w Firmę można zainwestować pieniądze, przechodzimy do następnego etapu – negocjacji, w których inwestor i władze Firmy ustalą warunki inwestycji. Chodzi w szczególności o określenie udziałów stron, ich praw i obowiązków, reprezentacji w kierownictwie Firmy, zasady wynagrodzenia kierownictwa oraz ustalenie ostatecznej ceny, za jaką inwestor nabywa określony udział/akcje w Firmie. Uwaga – Firma musi być spółka kapitałową. W rzeczywistości, zarys głównych warunków oraz oczekiwana cena transakcji, uwzględnione są w umowie inwestycyjnej między stronami na etapie due dilligence.

8. Podpisanie umowy inwestycyjnej

Jeśli negocjacje i due dilligence zakończą się pomyślnie przychodzi czas na jej podpisanie i do firmy trafia potrzebny kapitał.

W niektórych przypadkach wejście kapitałowe przyjmie formę prostego podniesienia kapitału zakładowego w Firmie. Mogą być tu jednak wykorzystane inne sposoby wejścia kapitałowego. Jednym z najbardziej popularnych jest stworzenie nowej spółki i wniesienie do niej aportem firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę z jednej strony, oraz gotówki przez inwestora z drugiej strony.

9. Pozyskanie pieniędzy i realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy inwestycyjnej następuje realizacja strategii i realizowana jest inwestycja w formie przekazania pieniędzy zgodnie z umowa inwestycyjną.

Przedstawiony proces inwestycyjny – od chwili rozpoczęcia do momentu przekazania pieniędzy na konto spółki – trwa zwykle kilka miesięcy.

Aktywna postawa zarządu Firmy i sprawna współpraca z inwestorem wpływa na przyspieszenie tego procesu.

Sukces procesu pozyskania inwestora w dużej mierze zależy od:

  • Jakości materiałów inwestycyjnych,
  • Przygotowania przedsiębiorcy i zrozumienie przez niego całego procesu,
  • Sposobu realizacji tego procesu,
  • Szybkiej reakcji na zapytania inwestora,
  • Profesjonalnych doradców
Inne rozdziały
baner-doradztwo-1
Pozyskanie finansowania
SPRAWDŹ
baner-doradztwo-1
Usługi dystrybucyjne
SPRAWDŹ
×

Zamówić rozmowę