Prognoza inflacji w Polsce na 2017 r.

Główna stopa referencyjna nadal wynosi 1,5% w skali roku, co potwierdziło ostatnie spotkanie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W wydanym  komunikacie stwierdzono, że w najbliższych miesiącach spodziewać się należy nieznacznej inflacji.
” Oprócz wyższych niż rok wcześniej cen surowców energetycznych, wzrostowi cen będzie sprzyjało oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach stopniowego zwiększania się dynamiki inwestycji i stabilnego wzrostu konsumpcji” – czytamy w komunikacie. Ograniczająco na dynamikę PKB oddziaływał natomiast spadek inwestycji, spowodowany w dużej mierze przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE” – czytamy dalej,

Podczas konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, według którego nie należy spodziewać się zmiany poziomu stóp procentowych w 2017 r.
Według większości analityków, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych – podwyżki – może dojść najwcześniej w I kw. 2018 r.×

Zamówić rozmowę