Prognoza silnego wzrostu gospodarczego w 2018 r ale….

Ekonomiści przewidują, że w 2018 roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,5- 4,7% PKB, natomiast w strefie EUR wzrost osiągnie 1,5-2,4%.
Wzrost gospodarczy w Polsce jest silnie skorelowany z krajami strefy EUR, stąd wzrost w tym regionie podtrzymuje wzrost gospodarczy w Polsce. Największy wpływ okazuje niemiecka gospodarka która ma urosnąć ok 2,7%. Jednym z bodźców może być Wzrost inwestycji, na co złoży się zarówno przyspieszenie wzrostu inwestycji prywatnych, jak i odbicie inwestycji publicznych. Analitycy wierzą, że zbliżające się wybory w 2018 roku i parlamentarne w 2019 sprawią, że rząd i samorządy mocno podkręcą tempo inwestycji.
Z drugiej strony inflacja powinna zmieścić się w widełkach 1,8-3%, a bezrobocie zarejestrowane ok 6- 6,%. W Polsce nadal będą pojawiać się okazje inwestycyjne i będzie brakowało rąk do pracy.
Jednakże istnieje szereg obszarów spekulacyjnych, które mogą zakłócić rozwój, m.in wysokie ceny akcji, duże portfele obligacji, ryzyka polityczne. Każdy wstrząs może uruchomić lawinę.
Potencjalne zagrożenia nie powinny być powodem wstrzymywania inwestycji. Jeśli ktoś planuje inwestować to dobry okres.
Lepsza koniunktura sprzyja otwieraniu nowych firm i ułatwia pozyskiwanie nowych kontrahentów.
Można się spodziewać, że zwiększone zostanie finansowanie firm przez banki i inne instytucje finansowe.×

Zamówić rozmowę