Prosta spółka akcyjna dopiero od 1 marca 2021

Pragniemy poinformować, że wejście w użycie formy prostej spółki akcyjnie zostało ostatecznie przesunięte na przyszły rok, tj. marzec 2021 roku. Taki stan rzeczy jest konsekwencją odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

Prosta spółka akcyjna ma z założenia stanowić platformę dla inwestowania w działalność innowacyjną i związaną z nowymi technologiami. Ma to być dobre rozwiązanie dla start-up’ów, które potrzebują odpowiedniej elastyczności i otwartości na nowe, elektroniczne formy komunikacji. Postanowiono tu na bardzo dużą swobodę inwestorów w kształtowaniu swoich uprawnień.×

Zamówić rozmowę