Przedłużenie zwolnień ze składki ZUS

Szeroko rozumiana branża turystyczna może liczyć na nowy mechanizm wsparcia ze strony państwa. Rząd zamierza zwolnić te przedsiębiorstwa z obowiązku opłacania ZUS przez kolejne trzy miesiące, co wynika z sytuacji związanej z pandemią. Trwa opracowywanie szczegółów przedłużenia ulgi.

Wicepremier i minister rozwoju w wyniku rozmów z przedstawicielami branży turystycznej, eventowej oraz przewozów osobowych zdecydowała o przedłużeniu dla nich o kolejne trzy miesiące zwolnienia z ZUS, możliwości uzyskania dopłaty do wynagrodzeń oraz postojowego. Trwają prace nad szczegółami nowych rozwiązań, ale ulgi i dopłaty mają obowiązywać wstecznie od 1 lipca. Jeśli jednak nie uda się wystarczająco szybko uzyskać zgody Komisji Europejskiej na wyżej wymienioną pomoc, pakiet wejdzie w życie dopiero od początku sierpnia.

Przedłużenie zwolnień ze składki ZUS


×

Zamówić rozmowę