Przepisy imigracyjne dla firm zagranicznych i uzyskiwanie wizy dla pracowników w Polsce

Przepisy imigracyjne dla firm zagranicznych i uzyskiwanie wizy dla pracowników w Polsce

Imigracja firm do Polski może mieć różne przyczyny i formy. Niektóre firmy przenoszą produkcję lub działalność do Polski, aby skorzystać z korzystniejszych warunków, takich jak niskie podatki, dostęp do rynku europejskiego, niskie płace i dostęp do personelu technicznego. Inne firmy mogą przenieść się do Polski, aby odkryć możliwości i sektory przedsiębiorczości w Polsce lub nawiązać bliskie relacje z lokalnymi klientami lub partnerami.

Procedura imigracji firm do Polski może się różnić w zależności od własności firmy i rodzaju działalności. Ogólnie rzecz biorąc, takie spółki muszą przejść procedurę rejestracji działalności gospodarczej w Polsce, rejestrując się w polskim rejestrze spółek i uzyskując niezbędne zezwolenia i licencje na swoją działalność. Ponadto spółki muszą przestrzegać polskiego prawa i wymogów podatkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, Polska jest krajem dość przyjaznym imigrantom, a rząd chętnie przyciąga zagraniczne firmy na swój rynek. Jednak proces imigracji spółek do Polski może być dość skomplikowany. Jeśli planujesz przenieść swoją firmę do Polski, zawsze zalecamy konsultacje z profesjonalnymi prawnikami lub doradcami biznesowymi.

Zasady imigracji dla firm

Istnieją różne zasady i wymagania dla zagranicznych firm, które chcą imigrować do Polski. Najpopularniejsze sposoby imigracji dla zagranicznych firm, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, to otwarcie oddziału lub filii w Polsce, a także otwarcie nowej spółki w Polsce.

W przypadku procedury rejestracji firmy w Polsce, muszą być spełnione następujące wymagania:

 1. Rejestracja spółki: Spółka zagraniczna musi przejść procedurę rejestracji działalności gospodarczej w Polsce.
 2. Konto bankowe: Spółka musi posiadać rachunek bankowy w Polsce, aby otrzymywać i przelewać środki.
 3. Obowiązki podatkowe: Spółka zagraniczna musi zarejestrować się w polskim urzędzie skarbowym i składać deklaracje podatkowe zgodnie z polskim prawem.
 4. Wizy pracownicze: Menedżerowie i pracownicy planujący pracę w Polsce muszą uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą i zezwolenie na pracę.
 5. Zgodność z ustawodawstwem: Spółka zagraniczna musi przestrzegać polskiego prawa w odniesieniu do stosunków pracy, podatków i innych przepisów regulujących działalność spółki.

Ponadto, spółkom zagranicznym mogą zostać przyznane pewne preferencje w zakresie opodatkowania, wsparcia inwestycyjnego i innych zachęt biznesowych.

Zasady zatrudniania pracowników w spółce zagranicznej w Polsce

W Polsce obowiązują pewne zasady dotyczące zagranicznych spółek zatrudniających cudzoziemców. Niektóre z tych zasad obejmują następujące kwestie:

 1. Należy uzyskać odpowiednie dokumenty. Zagraniczni pracodawcy muszą uzyskać obowiązkowe zezwolenia na pracę w Polsce dla swoich zagranicznych pracowników.
 2. Przestrzeganie warunków umowy o pracę. Firmy muszą przestrzegać warunków umów o pracę zawartych z pracownikami zagranicznymi i wypełniać obowiązki związane z wynagrodzeniem i pracą.
 3. Płacenie podatków i składek. Firmy zagraniczne muszą płacić podatki i składki zgodnie z polskim prawem.
 4. Zgodność ze standardami pracy i bezpieczeństwa. Pracodawcy muszą zapewnić miejsca pracy, które spełniają normy bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach.
 5. Poszanowanie praw pracowników. Firmy muszą również przestrzegać praw swoich pracowników zgodnie z polskim prawem.
 6. Dostępność odpowiednich licencji i certyfikatów. Zagraniczne spółki prowadzące specjalną działalność muszą posiadać odpowiednie licencje i certyfikaty wydane przez polski organ regulacyjny.
 7. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Firmy muszą odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne za swoich zagranicznych pracowników zgodnie z polskim prawem.

Przestrzegając tych zasad, zagraniczne firmy mogą legalnie zatrudniać cudzoziemców w Polsce i prowadzić udany biznes w kraju.

Wizy dla pracowników zagranicznych

Istnieje kilka rodzajów wiz pracowniczych dla cudzoziemców w Polsce:

 1. Tymczasowa wiza pracownicza (wiza typu C) – przeznaczona dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Z tą wizą można oficjalnie pracować tylko w określonej firmie wskazanej w dokumentach.
 2. Wiza pracownicza kwotowa (z kwotą) – wydawana na 1 rok, z możliwością przedłużenia. Każdego roku rząd ustala ograniczoną liczbę takich wiz. Liczba kwot może się różnić w zależności od warunków na rynku pracy. Aby uzyskać taką wizę, kandydat musi najpierw uzyskać ofertę pracy od polskiego pracodawcy, a następnie pozwolenie na pracę.
 3. Wiza pracownicza dla wysoko wykwalifikowanych pracowników – wydawana na okres do 3 lat. Aby ją uzyskać, należy posiadać wyższe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i ofertę pracy.
 4. Wiza dla przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium RP – wydawana na okres do 1 roku dla cudzoziemców, którzy mają reprezentować interesy swojej firmy w Polsce.

Ponadto obywatele UE nie potrzebują wizy, aby pracować w Polsce i mogą swobodnie pracować i przekraczać granicę bez wizy.

Zezwolenie na pracę w Polsce

Aby pracować w Polsce, cudzoziemcy muszą posiadać odpowiednie zezwolenie. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń lub rodzajów dokumentów uprawniających do zatrudnienia:

 • Zezwolenie na pracę typu S (zezwolenie na pracę sezonową oraz zaświadczenie potwierdzające jego uzyskanie).
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 • Zezwolenie na pracę (zaproszenie wojewódzkie, w dosłownym tłumaczeniu zezwolenie na pracę).
 • Jedno zezwolenie na pobyt i pracę (karta pracy).

Zezwolenia na pracę w Polsce wydawane są cudzoziemcom, którzy mają podstawę prawną do pobytu w Polsce, w tym w celu kształcenia, zagranicznym studentom lub absolwentom szkół wyższych przyjeżdżającym do Polski na praktyki, a także zagranicznym właścicielom firm i inwestorom chcącym inwestować w polski biznes. W celu uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających specjalizację i kwalifikacje wnioskodawcy, a także ubezpieczenie zdrowotne, konto bankowe i zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce

Aby uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę w Polsce.
 2. Paszport z wizą (dla obywateli wymagających wizy przy wjeździe do Polski).
 3. Dokument potwierdzający cel pobytu w Polsce (np. umowa z pracodawcą). 4.
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zawodowe (np. dyplom, świadectwo kwalifikacji, książeczka pracy).
 5. Zaświadczenie lekarskie (ważne przez ostatnie 3 miesiące).
 6. Zaświadczenie o niekaralności (dowód niekaralności) z elektronicznej bazy danych UE lub z kraju, w którym mieszkałeś przez ponad 6 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat.
 7. Adres zameldowania w Polsce (w Pelnym Wypisie z Rejestru Miejscowości) lub dokument potwierdzający dostępność zakwaterowania (zazwyczaj umowa najmu).
 8. 4 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm.

Zawsze zalecamy sprawdzenie dodatkowych wymagań w polskim konsulacie w Twoim kraju i/lub u pracodawcy, który Cię rekrutuje.

Proces rejestracji firmy w Polsce, a także zarządzanie nią jest dość pracochłonne, ale w zasadzie, jeśli przedsiębiorca podejdzie do sprawy kompetentnie, nie powinno być specjalnych problemów. Jeśli chcesz otworzyć firmę w Polsce i zaoszczędzić czas i wysiłek, lepiej będzie skontaktować się ze specjalistami, którzy są dobrze zorientowani we wszystkich etapach tworzenia firmy i znają lokalne przepisy. Nasza firma jest gotowa pomóc na każdym etapie. Jeśli nadal masz pytania lub chciałbyś uzyskać dodatkowe porady na ten temat, skontaktuj się z nami pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę