Przepisy prawne i podatkowe w Polsce dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy prawne i podatkowe w Polsce dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy regulujące rejestrację spółek w Polsce

Zagraniczni przedsiębiorcy zakładający spółki w Polsce chcą poznać ogólne zasady i przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, a także zasady opodatkowania i stawki głównych rodzajów podatków. Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w dzisiejszym artykule.

Ustawodawstwo to system przepisów uchwalanych przez organ ustawodawczy lub bezpośrednio przez mieszkańców, które obowiązują w Polsce. Dotyczy to również rejestracji spółek zagranicznych w Polsce. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność wszystkich spółek prawa handlowego w Rzeczypospolitej Polskiej są:

 1. Kodeks Spółek Handlowych – podstawowe prawo regulujące stosunki między spółkami a ich kontrahentami, strukturę organizacyjną spółek, zasady prowadzenia działalności gospodarczej itp.
 2. Ustawa o rachunkowości – reguluje rachunkowość spółek, w tym zasady sprawozdawczości, dokumentację transakcji, wymogi audytu itp.
 3. Ustawa o podatkach i opłatach – reguluje opodatkowanie spółek handlowych, określa stawki podatkowe, terminy płatności podatków itp.
 4. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – określa zasady, których spółki muszą przestrzegać w zakresie konkurencji, w tym zakaz nieuczciwej konkurencji, zasady reklamy, ochronę konsumentów itp.

Spółki handlowe w Polsce mogą być rejestrowane jako różne rodzaje spółek, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością itp. Każdy rodzaj spółki ma swoje własne specyficzne zasady i wymagania, które muszą być przestrzegane zgodnie z polskim prawem.

Jednym z podstawowych wymogów dla spółek handlowych jest rejestracja spółki w organach państwowych i rejestrze przedsiębiorstw. Spółki muszą również posiadać statut, który określa cel i zasady działania organizacji. Ponadto spółki muszą płacić podatki, prowadzić dokumentację swojej działalności oraz przestrzegać przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli spółki naruszą prawo, mogą podlegać grzywnom, karom lub cofnięciu prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Przepisy regulujące działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce

Jeśli zdecydowałeś się rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce i zarejestrować spółkę (w tym przypadku tutaj i poniżej porozmawiamy o utworzeniu i otwarciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), powinieneś wziąć pod uwagę podstawowe przepisy regulujące działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które obejmują:

 1. Kodeks spółek handlowych – podstawowy akt prawny regulujący powstanie, organizację i działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze – reguluje postępowanie upadłościowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – wymaga obowiązkowego ubezpieczenia sp. z o.o. od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych – reguluje przetwarzanie danych osobowych w Sp. z o.o.
 5. Ustawa o podatku od towarów i usług – reguluje obowiązki podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto spółka z o.o. musi przestrzegać innych przepisów regulujących jej działalność, takich jak przepisy prawa pracy, przepisy podatkowe, przepisy dotyczące ochrony środowiska itp.

Rozważmy osobno Kodeks spółek handlowych dotyczący zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce, który zawiera następujące niezbędne i ważne zasady zakładania spółki:

 1. Nazwa spółki musi być oryginalna i nie może powtarzać nazw spółek już zarejestrowanych w Polsce.
 2. Spółka musi mieć co najmniej jednego założyciela w celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Należy określić wysokość kapitału zakładowego. W Polsce minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 PLN (około 1.200 USD).
 4. Wybrać formę zarządzania spółką: jednoosobową lub wieloosobową (decyzje podejmowane są większością głosów).
 5. Określenie zakresu działalności i innych aspektów spółki.
 6. Sporządzenie umowy spółki, zatwierdzenie jej i zarejestrowanie w rejestrze handlowym.
 7. Zarejestrowanie spółki w Krajowym Sądzie Sprawiedliwości.
 8. Po rejestracji należy zarejestrować się w odpowiednich urzędach skarbowych i społecznych
 9. Ogłosić założenie spółki z o.o. w oficjalnych gazetach.

WAŻNE! Pamiętaj, że założenie spółki z o.o. w Polsce to poważny proces i należy zadbać o wszystkie jego aspekty. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, najlepiej zasięgnąć porady prawnej. Progress Holding świadczy również usługi doradztwa prawnego na wszystkich etapach zakładania i tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.

Przepisy podatkowe w Polsce dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) muszą płacić różne podatki. Niektóre z nich obejmują:

 1. Podatek od towarów i usług (VAT): sp. z o.o. są zobowiązane do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) od wszystkich towarów i usług sprzedawanych lub świadczonych w Polsce.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): sp. z o.o. muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) od swoich dochodów w Polsce. Stawka podatku CIT wynosi 19%.
 3. Podatek od nieruchomości: sp. z o.o. są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości od budynków, gruntów i innych nieruchomości, których są właścicielami lub użytkownikami.
 4. Składki ubezpieczeniowe: sp. z o.o. są również zobowiązane do opłacania składek ubezpieczeniowych zgodnie z polską ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych.
 5. Podatek od nieruchomości: sp. z o.o. są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości od sprzętu, maszyn i innych środków trwałych, które są wykorzystywane do działalności spółki.
 6. Podatek od zatrudnienia: sp. z o.o. jest zobowiązana do zapłaty podatku od zatrudnienia (ZUS) od pracowników, którzy pracują dla spółki w Polsce. Podatek ten obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i emerytalne.

To tylko kilka z najczęstszych przepisów podatkowych, które mają zastosowanie do sp. z o.o. w Polsce. Więcej informacji na temat tego, które podatki będą miały zastosowanie do Twojej firmy, można uzyskać od profesjonalnego doradcy podatkowego w Polsce, tego rodzaju porady może również udzielić nasza firma.

Istnieją dwa główne podatki, które mają zastosowanie do większości firm w Polsce. Są to podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od wartości dodanej (VAT) w Polsce to podatek od sprzedaży towarów i usług, który jest płacony na wszystkich etapach produkcji lub dostawy. Stawka podatku VAT wynosi zazwyczaj 23%, ale istnieją również stawki obniżone w wysokości 8%, 5% i 0%, które mają zastosowanie do niektórych kategorii towarów i usług.

Firmy zarejestrowane jako płatnicy podatku od wartości dodanej muszą pobierać podatek od wartości dodanej od swoich klientów i odprowadzać go do organów podatkowych. Firmy mogą również dopasować podatek, który zapłaciły przy zakupie towarów i usług z podatkiem, który pobrały przy sprzedaży towarów i usług.

Podatek od wartości dodanej jest raportowany co miesiąc – do 25 dnia poprzedniego miesiąca i płatności. Raportowanie sprowadza się do podsumowania transakcji podatkowych za dany miesiąc, a następnie wypełnienia i złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego. Formularze deklaracji dla podatku od towarów i usług w Polsce to NIP-7 (dla spółek zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług) oraz VAT-7 (zawierający NIP-7, ale wykorzystywany również przy rejestracji nowych spółek).

W Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie Sp. z o.o.) są zobowiązane do zapłaty podatku VAT przy sprzedaży towarów lub usług w trybie B2B (tj. przy sprzedaży innym firmom, a nie konsumentom końcowym).

Istnieją dwa sposoby płacenia podatku VAT w Polsce:

 1. System płatności gotówkowej (kasowy rejestr VAT) – możesz wybrać ten system, jeśli Twój obrót w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekracza 2 000 000 PLN. W takim przypadku jesteś zobowiązany do utworzenia specjalnego punktu kasowego i wystawiania w nim faktur z podziałem na VAT.
 2. Jeśli Twoje obroty przekraczają 2 000 000 PLN, jesteś zobowiązany do zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym i korzystania ze standardowego wzoru obliczania podatku VAT. Jesteś również zobowiązany do składania regularnych raportów do Urzędu Skarbowego.

Nie zapominaj, że przepisy podatkowe i wymogi dotyczące podatku VAT w Polsce mogą ulec zmianie, dlatego zaleca się konsultację z doradcą podatkowym lub specjalistą ds. księgowości, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami i obowiązkami.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) w Polsce jest podatkiem od zysków spółek zarejestrowanych w Polsce. Stawka podatku CIT wynosi obecnie 19% i nie zależy od rodzaju działalności gospodarczej spółki.

Podatek obliczany jest od zysku, jaki spółka osiąga w ciągu roku, po odliczeniu ewentualnych wydatków. W Polsce odliczeniu podlegają wydatki na wynagrodzenia, czynsz, wyposażenie, inwestycje w badania i rozwój, podatek gruntowy itp.

Spółki zarejestrowane w Polsce muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe do końca trzeciego miesiąca następnego roku, a dokładniej do 31 marca. Służą do tego następujące formularze:

 • CIT-8 – dla spółek o przychodach nieprzekraczających 1 200 000 zł
 • CIT-8A – dla spółek o przychodach przekraczających 1 200 000 zł
 • CIT-10 – dla spółek osiągających przychody z zagranicy
 • CIT-12 – dla nowych spółek, które w ciągu roku nie osiągnęły zysku lub osiągnęły niewielki zysk.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) są zobowiązane do zapłaty podatku PIT za swoich pracowników.

Specyfika obliczania podatku PIT dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest następująca:

 1. Podatek jest obliczany od rocznego dochodu pracownika.
 2. Stawka podatku zależy od poziomu dochodu i wynosi od 17% do 32% rocznego dochodu.
 3. Spółka z o.o. jest zobowiązana do comiesięcznego potrącania podatku z pensji swoich pracowników i odprowadzania go do urzędu skarbowego.
 4. Spółka musi również powiadomić urząd skarbowy o wszystkich wynagrodzeniach wypłaconych swoim pracownikom i zapłacić podatek zgodnie z przepisami podatkowymi.
 5. Oprócz podstawowej stawki podatkowej istnieje szereg dodatkowych podatków i odliczeń, które mogą być powiązane z niektórymi rodzajami dochodów lub programami społecznymi.

Ogólnie rzecz biorąc, obliczenie podatku PIT dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest złożone i wymaga od spółek przestrzegania wszystkich przepisów i wymogów prawa podatkowego. Obliczenia można składać elektronicznie na stronie internetowej urzędu skarbowego w Polsce lub w formie papierowej.

WAŻNE: Prawidłowe obliczanie i terminowe płacenie podatków jest ważną częścią zarządzania finansami spółki i zapobiega ewentualnym karom i problemom z organami podatkowymi.

Proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce jest dość czasochłonny, ale zasadniczo, jeśli przedsiębiorca podejdzie do sprawy kompetentnie, nie powinno być szczególnych problemów. Jeśli chcesz założyć firmę w Polsce, a także zaoszczędzić czas i wysiłek, lepiej zwrócić się do profesjonalistów, którzy są dobrze zorientowani we wszystkich etapach tworzenia firmy i znają lokalne przepisy. Jesteśmy gotowi pomóc na każdym etapie. Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby Państwo uzyskać więcej porad na ten temat, prosimy o kontakt pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę