Raport o aktywności na WGPW w 01 2016

Raport został uzupełniony o informacje z rynku Catalyst
Od 2016 w raporcie dodane są informacje o najpłynniejszych obligacjach na rynku Catalyst jako alternatywa do inwestycji w akcje. Informacja pokazuje poziomy rentowności najbardziej płynnych płynnych obligacji korporacyjnych i wolumen ich obrotu.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Mając na względzie przyjęty przez Radę Giełdy w październiku 2015 roku zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Giełda przedstawiła uczestnikom rynku, podręcznik dotyczący Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 autorstwa Andrzeja S. Nartowskiego.
Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku w styczniu 2016 roku wyniosła 14,4 mld PLN, co oznacza spadek o 22,8% w porównaniu do stycznia 2015 roku.
Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w styczniu 2016 roku wyniosła 107,1 mln PLN, co oznacza spadek o 22,3% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu wyniosła 5,3 mln PLN. Większoś indexów GPW w styczniu wzrosła.×

Zamówić rozmowę