Raport o aktywności na WGPW w 07 2016

Obroty akcjami na Głównym Rynku osiągnęły w lipcu 2016 roku poziom 21.1 mld PLN, czyli o 9.3% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w lipcu 2016 roku wyniosła 1,3 mln, odnotowując spadek o 0.9% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w lipcu 2016 roku 805.1 mln PLN, natomiast na rynku NewConnect – 3.1 mln PLN.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec lipca 2016 roku 78.9 mld PLN, co oznacza wzrost o 14.5% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła o 13% w porównaniu z lipcem 2015 roku, do poziomu 179.9 mln PLN.

W czerwcu NC Index zanotował wzrost o 3.22%, podobnie jak pozostałe indeksy NCIndex30 oraz WIG20. Indeks WIG-Ukraine podobnie jak w czerwcu odnotował kolejny wzrost, tym razem o 8.67%.×

Zamówić rozmowę