Raport o aktywności na WGPW w 08 2016

Dane statystyczne i makroekonomia
W II kwartałe 2016 r wzrost PKB osiągnął 3,1% (prognoza na 2016 r 3,2%) a inflacja minus 0,5% (prognoza na 2016 r minus 0,5%). Program 500+ zapewne spowoduje przyśpieszenie wzrostu PKB  w kolejnych kwartałach. W takim środowisku firmy będą się rozwijać. Wzrost ryzyka nastapi w 2017 r z powodu napięć budżetowych.
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w sierpniu 2016 roku 15.6 mld PLN, czyli o 15.4% mniej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń

spadła rok do roku o 12.8%, do poziomu 15.4 mld PLN. Również na rynku NewConnect odnotowano spadek wartości obrotu akcjami rok do roku. Łącznie wartość obrotu w sierpniu 2016 roku wyniosła 105.8 mln PLN, czyli o 19.3% mniej niż rok wcześniej.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 2016 roku 79 mld PLN, co oznacza wzrost o 12.1% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła rok do roku o 48.7%, do 232.8 mln PLN.
Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec sierpnia 2016 roku wyniosła 526 mld PLN. Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW na koniec sierpnia 2016 roku wyniosła 991.3 mld PLN.
W sierpniu NC Index zanotował wzrost o 2.19%, podobnie jak pozostałe indeksy NCIndex30 3.70% oraz WIG20 1.92%. Indeks WIG-Ukraine odnotował kolejny wzrost, tym razem o 0.81%, spowodowany wzrostem ceny akcji Astarty.×

Zamówić rozmowę