Raport o aktywności na WGPW w marcu 2016

Marzec charakteryzował się wzrostem indeksów, w tym najważniejszego WIG20 9,52% (wykresy obok). Najwięcej wzrósł WIG Ukraine 10,64%. Pomimo zamrożonego konfliktu i zmiany rządu, ukraińska gospodarka prawdopodobnie pokaże w tym roku wzrost ok. 1,5%. Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w marcu 2016 r.

wartość 16.7 mld PLN, czyli o 13.4% mniej niż rok wcześniej, a łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 17.4 mld PLN, co oznacza spadek o 18.9% w porównaniu do marca 2015 r. Liczba transakcji w minionym miesiącu wyniosła 1,7 mln odnotowując wzrost o 12.6% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniosła 5.2 mln PLN.
Ciekawy dochód oferują obligacje korporacyjne o czym dalej w raporcie.×

Zamówić rozmowę