Raport o aktywności na WGPW za 02 2016

Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w lutym 2015 r. wartość 13,8 mld PLN, czyli o 7,9% mniej niż rok wcześniej, a łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 14,1 mld PLN, co oznacza spadek o 12,3% w porównaniu do lutego 2015 r. Liczba transakcji w minionym miesiącu wyniosła 1,5 mln odnotowując wzrost o 26,8% rok do roku.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniosła w lutym 2016 r. 135,8 mln PLN, co oznacza spadek o 7,2% rdr, a średnia dzienna wartość obrotu wyniosła 6,5 mln PLN. W lutym NC Index znajdował się w trendzie spadkowym, WIG 20 kontynuował wzrost, największy wzrost wykazał WIG –Ukraine 7,89%, głównie za sprawa wzrostu ceny akcji Kernel. Ciekawy dochód oferuja obligacje korporacyjne o czym dalej w raporcie.×

Zamówić rozmowę