Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października ubiegłego roku weszły w życie przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które nakładają na spółki obowiązek elektronicznego zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych, tj. osób sprawujących rzeczywistą kontrolę nad działalnością. Spółki, które przed 13 października 2019 roku figurowały już w systemie KRS mają obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do rejestru do dnia 13 kwietnia 2020.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych


×

Zamówić rozmowę