Rejestracja jako płatnik VAT – kiedy należy się zarejestrować

Kto powinien zarejestrować się jako płatnik VAT

Obowiązek rejestracji jako płatnika VAT występuje jeżeli:

 1. Wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. PLN
 2. Sprzedawane są towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT.

Do rzeczonej wartości sprzedaży:

 • nie wlicza się kwoty podatku
 • nie bierze się pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju płatnika, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju płatnika).

Jeżeli działalność rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego, to limit wartości sprzedaży oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 tys. PLN, zwolnienie nie następuje począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Obowiązek rejestracji jako płatnik VAT w innych przypadkach

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT występuje również w innych przypadkach, gdy:

 • Dostarczane są towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (np. złom z metali szlachetnych, monety),
 • Dostarczane są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (CN 2716 00 00), wyrobów tytoniowych samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • Wykonywane są budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • Dostarczane są tereny budowlane,
 • Dostarczane są nowe środki transportu,
 • Dostarczane są towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń, które nie zostały sklasyfikowane),
 • Dostarczane są części do pojazdów samochodowych i motocykli (dot. dostaw hurtowych i detalicznych).
 • Świadczone są usługi prawnicze,
 • Usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • Usługi jubilerskie,
 • Usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Kiedy jest się zwolnionym z obowiązku rejestracji jako płatnik VAT

 1. Zwolnionym od rejestracji jako płatnik VAT jest się niezależnie od wartości sprzedaży, jeżeli wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (np. usługi medyczne, opieka nad osobami niepełnosprawnymi).
 2. Jeżeli nie przekroczy się limitu sprzedaży w kwocie 200 tys. PLN lub, gdy działalność rozpoczyna się w trakcie roku i względem limitu ustalonego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, w jakich będzie prowadzona.

Zwolnienie z płatności VAT oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających, nie rozlicza w urzędzie skarbowym podatku należnego z tytułu sprzedaży oraz nie ma prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego.

Progress Holding - wsparcie dla firm
Rejestracja jako płatnik VAT – kiedy należy się zarejestrować


×

Zamówić rozmowę