Rejestracja spółki oraz jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce

JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz spółka z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), to dwie najczęściej wybierane formy działalności wybierane w Polsce. Przy zakładaniu każdej z nich trzeba dokonać szeregu formalności i zgromadzić odpowiednie informacje i dane do wypełnienia niezbędnych dokumentów. W poniższym artykule przybliżymy wspomniane formalności następujące przed i po rejestracji, aby szybko i bez problemu założyć swój biznes w obu wymienionych przypadkach.

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (rejestracja online przez system S24)

Dane potrzebne do rejestracji:

 • Wyrobione numery PESEL (w ostateczności paszporty)
 • Konto ePUAP do podpisu elektronicznego dokumentów
 • Kwota kapitału początkowego firmy (minimum 5000 PLN)
 • Nazwa firmy
 • Adres firmy wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce prowadzenia działalności
 • Ustanowienie udziałowców
 • Ustanowienie członków zarządu
 • Ustanowienie prezesa spółki
 • Numery PKD (usługi świadczone przez spółkę, rodzaj działalności)

Czynności po rejestracji spółki i pojawieniu się jej w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy):

 • Rejestracja spółki w CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).
 • Zgłoszenie do ZUS (zakład ubezpieczeń społecznych).
 • Złożenie dokumentu NIP-8 do Urzędu Skarbowego.
 • Założenie konta bankowego dla spółki (konto należy wpisać do dokumentu NIP-8).
 • Zgłoszenie spółki jako płatnika VAT do Urzędu Skarbowego za pomocą formularza VAT-R wraz z dokumentem potwierdzającym adres prowadzenia działalności (jeżeli spółka chce być płatnikiem VAT i pojawić się na Białej Liście).
 • Złożenie dokumentów ZUS-PEL oraz UPL-1 w przypadku, gdy rozliczeń z Zusem oraz Urzędem Skarbowym ma w imieniu spółki dokonywać firma księgowa.
 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) – rejestracja w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

Dane potrzebne do rejestracji:

 • Numer PESEL lub paszport
 • Imię i nazwisko
 • Imiona rodziców
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Adres wykonywania działalności
 • Nazwa działalności (musi zawierać imię i nazwisko zakładającego)
 • Numery PKD (usługi świadczone przez spółkę, rodzaj działalności)
 • Forma prowadzenia księgowości
 • Rodzaj ubezpieczenia i składki zdrowotnej
 • Numer konta bankowego

Czynności po rejestracji spółki i pojawieniu się jej w rejestrze CEiDG:

 • Zgłoszenie spółki jako płatnika VAT do Urzędu Skarbowego za pomocą formularza VAT-R wraz z dokumentem potwierdzającym adres prowadzenia działalności (jeżeli spółka chce być płatnikiem VAT i pojawić się na Białej Liście).
 • Złożenie dokumentów ZUS-PEL oraz UPL-1 w przypadku, gdy rozliczeń z Zusem oraz Urzędem Skarbowym ma w imieniu spółki dokonywać firma księgowa.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu na office@progressholding.pl

Rejestracja spółki oraz jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce


×

Zamówić rozmowę