Rekrutacja, zatrudnianie i wynagrodzenia w Polsce

Rekrutacja, zatrudnianie i wynagrodzenia w Polsce

Rekrutacja w Polsce

Rekrutacja to proces zatrudniania wykwalifikowanych pracowników do firmy. Składa się z wyszukiwania, przyciągania, oceny kandydatów i wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko. Temat ten jest ważny dla wszystkich początkujących przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność w Polsce lub przenieść istniejącą firmę na polski rynek. Proces rekrutacji rozpoczyna się od określenia wymagań i charakterystyki wakatu oraz przygotowania jego ogłoszenia. Z reguły oferty pracy zamieszczane są na różnych portalach rekrutacyjnych, portalach społecznościowych i specjalistycznych forach.

Ogólnie rzecz biorąc, proces rekrutacji jest niezbędny dla pomyślnego funkcjonowania i rozwoju firmy w Polsce, ponieważ pozyskanie wysoko wykwalifikowanych i wydajnych pracowników jest kluczem do sukcesu firmy.

Rekrutacja pracowników w Polsce obejmuje kilka etapów. Mogą się one nieznacznie różnić w zależności od wielkości i rodzaju firmy, ale zasadniczo proces wygląda następująco:

 • Przygotowanie do pracy. Pracodawca musi określić wymagania i oczekiwania wobec przyszłego pracownika. Należy wziąć pod uwagę warunki otwarcia działalności gospodarczej w Polsce, specjalizację firmy, wielkość organizacji, wymagania dotyczące umiejętności i doświadczenia kandydata.
 • Poszukiwanie kandydatów. Etap ten może obejmować publikację wakatu na wyspecjalizowanych stronach internetowych, wyszukiwanie za pośrednictwem sieci społecznościowych, kontaktów w społecznościach profilowych itp. Ważne jest, aby korzystać z różnych źródeł w celu znalezienia maksymalnej liczby kandydatów.
 • Weryfikacja CV. Pracodawca dokonuje wstępnej selekcji CV według określonych kryteriów (np. spełnienie wymagań stanowiska, doświadczenie zawodowe i wykształcenie).
 • Rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci przechodzą przez kilka etapów rozmów kwalifikacyjnych z różnymi przedstawicielami firmy. Mogą to być rozmowy wstępne, techniczne, z kierownikami działów lub specjalistami HR.
 • Po wszystkich etapach rozmów kwalifikacyjnych firma wybiera najbardziej odpowiedniego kandydata i oferuje mu wakat. Jeśli kandydat zaakceptuje ofertę, zawierana jest umowa o pracę.

W Polsce istnieje wiele specjalistycznych stron internetowych, na których można znaleźć pracowników do nowo otwartej firmy. Ponadto wiele firm korzysta z usług agencji rekrutacyjnych w celu znalezienia pracowników.

Poniżej przedstawiono główne specjalistyczne strony internetowe i agencje rekrutacyjne w Polsce:

 1. Pracuj.pl – największy serwis z ofertami pracy w Polsce.
 2. Indeed.pl – popularny serwis z ofertami pracy i kandydatami.
 3. GoldenLine.pl – portal społecznościowy dla profesjonalistów w Polsce, który oferuje również możliwości poszukiwania pracy.
 4. Kariera.pl – serwis poświęcony poszukiwaniu pracy i rozwojowi kariery.
 5. Grupa Pracuj – firma prowadząca kilka serwisów z ofertami pracy, w tym Practica.pl, Pracujzasgranica.pl i inne.
 6. Jobrapido.pl – serwis z ogłoszeniami o pracę, który gromadzi ogłoszenia z innych serwisów.
 7. Monster.pl – serwis pośredniczący w poszukiwaniu pracy, umożliwiający przesyłanie CV.
 8. Adecco.pl – agencja rekrutacyjna świadcząca usługi w zakresie poszukiwania i rekrutacji pracowników.
 9. Heys.pl – agencja rekrutacyjna specjalizująca się w poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 10. Kellyservices.pl – agencja rekrutacyjna świadcząca usługi wyszukiwania i rekrutacji w różnych branżach.

Zakładanie firmy w Polsce i rekrutacja pracowników

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce jest ściśle związane z rekrutacją, ponieważ zakładając i rejestrując spółkę w Polsce, należy zdefiniować jej cele i zadania oraz określić, jaki personel jest potrzebny do ich osiągnięcia. Ponadto, zakładając firmę w Polsce, należy zarejestrować ją zgodnie z polskim prawem i zapewnić cały niezbędny personel do zarządzania, produkcji lub świadczenia usług. Może to obejmować różne specjalizacje, takie jak finansiści, prawnicy, marketingowcy, specjaliści ds. zamówień itp. Dlatego rekrutacja odgrywa ważną rolę przy zakładaniu firmy w Polsce i decyduje o powodzeniu jej działalności i rozwoju.

Zatrudnienie pracownika w Polsce można przeprowadzić na kilka sposobów i istnieje kilka rodzajów umów do tego celu. Oto niektóre z nich:

 1. Umowa o pracę to standardowa umowa dotycząca zatrudnienia pracownika w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Może być zawarta na czas nieokreślony lub określony (maksymalnie 3 lata).
 2. Umowa-zlecenie (umowa o świadczenie usług podlegających zwrotowi) jest umową zarobkową między pracownikiem a pracodawcą na wykonanie określonej pracy, projektu lub zlecenia. Pracownik może wykonywać pracę samodzielnie lub w ramach obowiązków określonych w umowie. Wynagrodzenie jest wypłacane w zależności od realizacji zadań i jest z góry określone w umowie.
 3. Umowa o dzieło (umowa autorska) to umowa o wykonanie dzieła lub projektu, która jest zawierana między pracownikiem a pracodawcą. Może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Wynagrodzenie jest wypłacane w zależności od realizacji zadań i jest z góry określone w umowie.
 4. Umowa o pracę na czas określony to umowa o zatrudnienie pracownika na czas określony, który nie może przekroczyć 33 miesięcy. Może ona zostać przedłużona tylko raz na maksymalnie 33 miesiące.

Zatrudniając pracownika w Polsce, należy zapoznać się ze wszystkimi wymogami odpowiednich przepisów i zasadami regulującymi relacje między pracodawcą a pracownikiem w Polsce. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na procedury uzyskania zezwolenia na pracę i przygotowania odpowiednich dokumentów do zatrudnienia.

Przepisy regulujące zatrudnienie w Polsce

W Polsce istnieje kilka przepisów, które regulują rekrutację personelu. Główne ustawy zostały wymienione poniżej:

 • KODEKS PRACY – główna ustawa określająca prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, warunki umowy o pracę, wynagrodzenia, urlopy, godziny pracy, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy itp.
 • USTAWA O ZATRUDNIENIU I RYNKU PRACY – ta ustawa określa zasady zatrudniania i zwalniania pracowników, płace, harmonogramy pracy i inne kwestie związane z zatrudnieniem.
 • USTAWA O OCHRONIE SOCJALNEJ – ustawa ta określa zasady państwowej ochrony socjalnej, takie jak emerytury, świadczenia, ubezpieczenie zdrowotne itp.
 • USTAWA O PODATKACH I OPŁATACH – ustawa ta przewiduje opodatkowanie wynagrodzeń i innych dochodów pracowników, a także podatków płaconych przez pracodawców.
 • USTAWA O ZAWIERANIU I ROZWIĄZYWANIU UMÓW O PRACĘ – określa zasady zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o pracę.
 • USTAWA O OCHRONIE PRAW PRACOWNIKÓW – chroni interesy pracowników w przypadku naruszenia ich praw przez pracodawcę.
 • USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – reguluje gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych pracowników.

Ponadto istnieje wiele innych dokumentów prawnych, przepisów i układów zbiorowych, które regulują stosunki między pracodawcą a pracownikiem w Polsce.

Wynagrodzenia w Polsce

Wynagrodzenia w Polsce zależą od wielu czynników, w tym od kwalifikacji pracownika, regionu, branży i wielkości firmy. Istnieje jednak kilka podstawowych stawek, o których należy wspomnieć:

 1. Płaca minimalna. W 2023 r. wzrost płacy minimalnej w Polsce powinien nastąpić w dwóch etapach – od 1 stycznia 2023 r. będzie ona wynosić 3490 zł brutto (tj. przed opodatkowaniem), a od 1 lipca 2023 r. 3600 zł brutto.
 2. Przeciętne wynagrodzenie – średnia arytmetyczna wszystkich dochodów, liczona zarówno dla całej polskiej gospodarki, jak i dla poszczególnych regionów (województw) i sektorów gospodarki. Na początku 2023 r. wynosiła ona ok. 7 000 zł.
 3. Godzinowe wynagrodzenie za pracę. Od 01.01.2023 r. do 22,80 zł, a od 1 lipca do 23,50 zł brutto za godzinę. Zazwyczaj jest to stawka godzinowa dla niewykwalifikowanych pracowników, ale może wynosić nawet 50-60 zł za godzinę (ok. 10-13 euro za godzinę) dla wysoko wykwalifikowanych pracowników w branżach takich jak IT czy finanse.

Warto również zauważyć, że podatki w Polsce są dość wysokie, a wysokość odliczeń podatkowych zależy od dochodu i innych czynników. Ogólnie rzecz biorąc, płace w Polsce są przeciętne w Europie i wyższe niż w wielu innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Podatki od wynagrodzeń w Polsce

W ciągu ostatnich dziesięcioleci system podatkowy w Polsce znacznie się zmienił i zbliżył do standardów europejskich. Podatki od wynagrodzeń są pobierane na rzecz państwa co miesiąc w formie zaliczek. Za kontrolę zobowiązań podatkowych odpowiada pracodawca. Podatki od wynagrodzeń w Polsce są płacone zarówno przez obywateli lokalnych, jak i obcokrajowców pracujących w polskich firmach na podstawie umowy o pracę.

Stawka podatku dochodowego w Polsce w 2023 r.

 • Roczny dochód od 0 do 120 000 zł – 12% (minus 3 600 zł)
 • Roczny dochód powyżej 120 000 zł – 10 800 zł + 32% kwoty przekraczającej 120 000 zł.

Składki społeczne od wynagrodzenia w Polsce w 2023 r.

 • Ubezpieczenie zdrowotne – 9%. Jednocześnie 7,75% to ulga podatkowa, więc pracownik jest faktycznie obciążony 1,25%.
 • Fundusz emerytalny – 27,52% (11,26/16,26%)
 • Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa – 8% (1,5/6,5%)
 • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% (pracownik)
 • Ubezpieczenie wypadkowe – 0,67-3,33% – powyżej 9 pracowników i 1,67% do 9 pracowników (pracodawca)
 • Fundusz Pracy – 2,45% (pracodawca)

W sumie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio od wynagrodzenia pracownika w Polsce wynosi około 15,1%.

Łącznie te podatki i składki tworzą całkowitą stawkę podatkową dla pracownika w Polsce, która może wynosić do 40% jego wynagrodzenia. Istnieją jednak również różne zwolnienia i odliczenia podatkowe, które mogą zmniejszyć kwotę płatności podatku.

Proces otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest dość pracochłonny, ale w zasadzie, jeśli przedsiębiorca kompetentnie podejdzie do tematu, nie powinno być specjalnych problemów. Jeśli chcesz otworzyć firmę w Polsce i zaoszczędzić czas i wysiłek, lepiej zwrócić się do specjalistów, którzy są dobrze zorientowani we wszystkich etapach tworzenia firmy i znają lokalne przepisy. Nasza firma jest gotowa pomóc na każdym etapie. Jeśli nadal masz pytania lub chciałbyś uzyskać dodatkowe porady na ten temat, skontaktuj się z nami pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę