Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach frankowiczów

Pojawiły się rozbieżności w orzecznictwie w sprawach frankowiczów. Powodem są sprawy rozpatrywane przez sądy powszechne dotyczą zarówno umów indeksowanych, jak i denominowanych, które różnią się od siebie konstrukcją prawną oraz zakresem możliwych do dochodzenia roszczeń.
Upłynie sporo czasu zanim linia orzecznicza stanie się jednolita, jednak pojawiające się wyroki świadczą o tym, że są one w większości korzystne dla kredytobiorców.


×

Zamówić rozmowę