Rozliczanie PIT za 2021 rok

Rozliczanie PIT za 2021 rok

2 maja mija termin rozliczenia z urzędem skarbowym PIT-u za rok 2021. Urząd Skarbowy przypomina, że szybkie rozliczenie, będzie wiązało się z szybszym zwrotem ewentualnej nadpłaty. Większość podatników dostanie pieniądze na podane w systemie konto w ciągu 7 dni.

W przypadku konieczności dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie miesiąca od upływu terminu płatności powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 2 maja, to przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. Nie dojdzie więc do sytuacji, gdy PIT pozostanie nierozliczony. Warto jednak zrobić do samemu i przejrzeć dokumenty pod kątem błędów. Takowe będą obciążały podatnika i będzie musiał je korygować. Urząd samodzielnie nie przypisze nam też żadnych ulg podatkowych, z których w teorii możemy skorzystać. Po trzecie nie będziemy mogli wybrać organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Jeżeli nie dokonamy tego wyboru, zostanie przypisana ta z poprzedniego rozliczenia (jeżeli takowa była).

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie wymaga korekty, to będzie można to zrobić po 2 maja w usłudze Twój e-PIT, elektronicznie przez e-Deklaracje lub papierowo.×

Zamówić rozmowę