Ryzyko w handlu z Ukrainą – jak je zmniejszyć?

Rynek wschodni, a zwłaszcza ukraiński, jest wyjątkowo chłonny. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie tam handlu, eksportować swoje towary i usługi. Jednak Ukraina jest krajem spoza Unii Europejskim, o niepewnej sytuacji politycznej i o odmiennej kulturze handlu. Działania przeprowadzane na jej terenie mogą się więc wiązać z pewnym ryzykiem. W tym artykule podpowiadamy, jak można je skutecznie zmniejszyć.

Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

Przede wszystkim nie bójmy się stosować zasady ograniczonego zaufania, która jest nieodłączną częścią handlu, nawet krajowego. Sprawdzanie kontrahenta przed dokonaniem eksportu lub importu to dobra praktyka, która może uchronić nas przed wieloma błędami i utratą naszych finansów. Aby dowiedzieć się więcej o jego sytuacji prawnej i płatniczej wystarczy poprosić o odpowiednie dokumenty lub zasięgnąć informacji w takich instytucjach i organach, na przykład Jednolity Państwowy Rejestr Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców.Można również uzyskać informacje czy kontrahent nie jest zadłużony w urzędzie skarbowym i czy jest czynnym płatnikiem VAT. Pamiętajcie, że najważniejszym jest sprawdzenie kontrahenta przed zawarciem umowy i eksportem towarów. Dzięki temu unikniemy nawiązania kontaktów handlowych z oszustami.Praktyka biznesowa na Ukrainie wskazuje, że słowne ustalenia są na równi traktowane z Umową.

Dalsza część treści pod tym linkiem: Ryzyko w handlu z Ukrainą – jak je zmniejszyć?×

Zamówić rozmowę