Specyfika rosyjskiego eksportu

W ostatnich latach nastąpiły nieznaczne zmiany struktury rosyjskiego eksportu. Cały czas dominują produkty mineralne, takie jak ropa, gaz i ich pochodne, jednakże pojawiło się szereg nowych produktów. Jedną z przyczyn było wprowadzenie dwustronnych sankcji na wymianę towarowa. Jeśli kilka lat wstecz, rosyjski konsument na półkach sklepowych widział duży wybór importowanych produktów żywnościowych, to teraz ilość ich znacznie zmalała i częściowo zostały one zastąpione lokalnymi produktami. To samo odnosi się do przemysłowych produktów konsumpcyjnych.  Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmianę struktury eksportu było znaczące osłabienie rubla z 50 USD/RBL (koniec 2015) do 66 obecnie. Zmniejszyło to zdolności nabywcze konsumentów, a z drugiej strony pobudziło eksport.

Więcej pod tym linkiem: https://4biz2.biz/pl/article/view/77/specyfika-rosyjskiego-eksportu

 ×

Zamówić rozmowę