Spowolnienie polskiego przemysłu

Dający obraz koniunktury w polskim przemyśle indeks PMI (Purchasing Managers Index) spadł we wrześniu z 48,8 do 47,8 pkt. Jest to wynik zbliżony do oczekiwań rynkowych, ale mimo to sytuacja nie jest pozytywna. Rejestracja wartości poniżej 50 pkt przez 11 ostatnich miesięcy daje wyraźny sygnał, iż polski przemysł spowalnia.×

Zamówić rozmowę