Sprawdź wiarygodność klienta

Chcesz rozpocząć współpracę z nowym kontrahentem?
Oferuje atrakcyjne ceny, dobre warunki współpracy? Chciałbyś jednak upewnić się, że jest wiarygodnym partnerem biznesowym. Czasami, świetnie zapowiadająca się współpraca biznesowa w praktyce okazuje się nie być już tak atrakcyjna. Kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, oferowane przez niego towary i usługi nie spełniają tych standardów jakości o jakich rozmawialiście przed podpisaniem umowy o współpracy. Warto zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich problemów i przed rozpoczęciem współpracy zweryfikować wiarygodność potencjalnego kontrahenta. W jaki sposób to zrobić?
Istnieje kilka sposobów weryfikacji:

1. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

2. Zaległości w US i ZUS

3. BIG – Biura Informacji Gospodarczej

4. Giełdy długów

5. Wywiadownie gospodarcze

6. Opinie o firmie w Internecie

7. Referencje od firm, z którymi potencjalny kontrahent współpracuje lub współpracował

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (https://ems.ms.gov.pl/)
W KRS potwierdzimy, że firma rzeczywiście jest zarejestrowana. Sprawdzimy jaka jest data rejestracji – im dłużej nasz kandydat na kooperanta funkcjonuje na rynku tym bardziej jest wiarygodny. Zobaczymy kto jest właścicielem (lub właścicielami) firmy i kto jest upoważniony do jej reprezentowania. Kody PKD pomogą nam zweryfikować, czy obszar współpracy o jakim rozmawiamy z firmą jest zgodny z zakresem usług jaki firma może wykonywać w świetle prawa. W KRS odnajdziemy również informację czy działalność firmy nie jest zawieszona i czy nie toczy się lub nie toczyło wobec niej postępowanie upadłościowe.
Na tej stronie sprawdzisz również czy firma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Prowadzenie interesów z firmami, które są tutaj zarejestrowane to bardzo wysokie ryzyko.

Zaległości w US i ZUS
Informacja o tym, że firma zalega ze swoimi zobowiązaniami finansowymi mówi nam, że możemy mieć do czynienia z nierzetelnym płatnikiem finansowym.

US i ZUS wydają zaświadczenia o niezaleganiu wobec nich z płatnościami odpowiednio – dotyczącymi zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań z tytułu składek ubezpieczenia społecznego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może zostać złożony przez firmę, której dotyczy. Tak więc, chcąc uzyskać taką informację, musimy poprosić naszego kontrahenta o wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z US lub ZUS.

BIG – Biura Informacji Gospodarczej
To kolejne źródło informacji o nierzetelnych dłużnikach. Popularne w Polsce BIG-i to:

– Krajowy Rejestr Długów

– BIG Infomonitor

– ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
Współpraca z BIG-ami jest płatna. Każdy z BIG-ów buduje swoją bazę danych – informacja o konkretnej firmie może powtarzać się w różnych BIG-ach ale może też występować tylko w jednym Biurze.

Giełdy długów
Tutaj sprawdzimy czy ktoś nie wystawił na sprzedaż przeterminowanego długu naszego potencjalnego kontrahenta. Jeżeli taki dług znajdziemy, to jest to dla nas ostrzeżenie co do finansowej rzetelności firmy. Przykładem giełdy długów może być https://www.dlugi.info/

Wywiadownie gospodarcze
To wyspecjalizowane firmy, którym można zlecić usługę weryfikacji rzetelności naszego przyszłego kooperanta.

Opinie o firmie w Internecie
Internet to prawdziwa kopalnia wiedzy. Wpiszmy w Google nazwę interesującej nas firmy i spójrzmy na wynik wyszukiwania. Jeżeli wyszukiwarka nic nie znalazła albo znalazła bardzo niewiele to mamy sygnał ostrzegawczy co do aktywności biznesowej naszego partnera.
Zwróćmy uwagę czy firma ma swoją stronę internetową, jak ona wygląda i jak funkcjonuje. Poczytajmy opinie o firmie. Spójrzmy, czy firma ma profil na portalach społecznościowych i jakie tam są opinie.
Popatrzmy zdroworozsądkowo na zebrane informacje – jest duże prawdopodobieństwo, że na tej podstawie zbudujemy prawdziwy obraz firmy, z którą chcemy rozpocząć współpracę.

Referencje
Jeżeli firma ma historię swojej działalności – poprośmy o referencje od kontrahentów, z którymi współpracowała lub współpracuje.

Wnioski – Jako minimum rekomendujemy weryfikację w KRS, Internecie i w wybranym BIG. Jeśli chcesz dowiedzieć si ę więcej kliknij tutaj×

Zamówić rozmowę