Sprawy księgowe – konsekwencje niezapłacenia zaliczek z tytułu zysku.

Okresowo klienci zwracają się z pytaniami  typu: w poprzednim miesiącu miałem zysk a teraz stratę w tej samej wysokości, czy powinienem płacić podatek dochodowy?

Jeśli firma uzyskuje zysk to powinna odprowadzić podatek od zysku niezależnie, czy w następnym okresie podatkowym będzie miała stratę. Rozliczenie podatku dochodowego następuje narastająco za okres zadeklarowany przez  firmę, miesięcznie lub kwartalnie. Przedstawmy to na przykładzie, jeśli w styczniu firma zakończyła miesiąc zyskiem 100 000 zł, to jeśli podlega opodatkowaniu stawką 9%  powinna zapłacić podatek od zysku w wysokości 9000 zł. Jeśli firma nie zapłaciła podatku, a w lutym firma  osiągnęła stratę 90 000 zł, to narastająco zysk wynosi 10 000 zł a podatek tylko 900 zł. W kolejnych miesiącach wynik był równy  zero. Na koniec roku firma uzyskała zysk narastająco 10 000 zł. Zatem podatek od zysku wyniesie 900 zł. Firma zapłaciła ten podatek w lutym. Jednakże urząd  skarbowy policzy odsetki od  9000 zł, co stanowi 9% od 100 000 zł, za okres od obowiązku podatkowego tj 20 lutego do 31 marca następnego roku w wysokości 8% tj 717 zł. Innymi słowy urząd skarbowy był pozbawiony możliwości obracania pieniędzmi  firmy za okres od 20 lutego do 31 marca roku następnego w wysokości 8100 zł.  Jeśli wynik  finansowy firmy bardzo się waha to lepiej zgłosić do urzędu skarbowego rozliczenie kwartalne.×

Zamówić rozmowę