Studia w Polsce dla Obcokrajowców (cz. 1)

Coraz więcej cudzoziemców szuka informacji, na jakiej uczelni można podjąć naukę, jakie są warunki przyjęcia i rekrutacji oraz jak wyglądają kwestie finansowe podczas studiów. Przygotowaliśmy cykl artykułów, który zbiera i podsumowuje najważniejsze kwestie, dotyczące tego, jak cudzoziemiec może dostać się na wyższe uczelnie w Polsce.

Gdzie studiować w Polsce?

Pierwszym i chyba najważniejszym zagadnieniem jest wybór uczelni, na której będzie się studiować. W Polsce jest szeroki wybór uniwersytetów i szkół wyższych, publicznych i prywatnych, które umożliwiają studiowanie od pierwszego do trzeciego stopnia. Można na nich zdobyć tytuł zawodowy (licencjat) lub stopnie naukowe (magister). Do wyszukiwania uczelni, na których obcokrajowcy mogą studiować w Polsce, mogą służyć takie wyszukiwarki jak Study Finder oraz Study in Poland.

Jednymi z najważniejszych i najlepiej ocenianych w rankingach uczelni są: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. O nich będziemy mówić w, pierwszej części cyklu. Są to publiczne uczelnie, więc dla obywateli Polski są one bezpłatne. Dodatkowo posiadają szeroki program kierunków i fakultetów, które są prowadzone w języku angielskim. Na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza (UAM) funkcjonuje także Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, które oferuje i prowadzi lektoraty z języka polskiego oraz zajęcia przybliżające polską kulturę i obyczaje obcokrajowcom. Na UAM-ie obcokrajowcy są zobowiązani do uczęszczania na lektorat z języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez cztery semestry.

Dostępne są także zajęcia prowadzone po angielsku, co ułatwia komunikację prowadzącym i słuchaczom. Można w ten sposób studiować większość kierunków na tych uczelniach, a oferta zajęć prowadzonych w językach obcych co roku się powiększa. Prowadzony jest także kierunek filologia polska jako obca (na przykład na UAM-ie i Uniwersytecie Warszawskim). Zajęcia w języku ukraińskim, skierowane do uczniów z Ukrainy, prowadzone są tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Warunki przyjęcia na studia dla obcokrajowców, w tym Ukraińców, w Polsce

Aby zostać przyjętym na studia w Polsce, należy dysponować świadectwem maturalnym z odpowiednimi wynikami. Obcokrajowcy, którzy pragną rozpocząć naukę na polskich uczelniach, na pierwszym stopniu również muszą przedstawić świadectwo maturalne lub albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, który poświadcza ukończenie szkoły i umożliwia rozpoczęcie studiów. Podobnie ma się rzecz ma się z drugim stopniem, tylko zamiast świadectwa dojrzałości niezbędny jest dyplom ukończenia studiów licencjackich (lub jego zagraniczny odpowiednik). Nie zapominajmy także o ważnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów obcokrajowcy biorą dalej udział w zwyczajowym etapie rekrutacji. Uczelnie co roku ustalają progi punktowe i limity miejsc na danym kierunku, według których przyjmowani są studenci.

Przykładowe koszty studiów na wybranych uczelniach w Polsce

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu: jeżeli planujemy rozpocząć studia na tej uczelni, musimy przygotować się na to, że koszty będą zależeć  od kierunku, który wybierzemy. W przypadku tego uniwersytetu może więc być to kwota od 1100-1200 złotych za semestr nauki (na przykład na politologii) do aż 4750 złotych za semestr (kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej). Trzeba być więc przygotowanym średnio na koszty około 2000 tysięcy złotych na semestr, ale wszystko zależy do tego, jaki kierunek będziemy studiować.

Podobnie rzecz ma się z akademikami, tylko tutaj decyduje nie kierunek, a pokój, który wynajmujemy. Pokój jednoosobowy z łazienką będzie o wiele droższy od miejsca w pokoju dwuosobowym z łazienką wspólną. W przypadku domów studenckich UAM-u oznacza to koszty od 415 złotych miesięcznie (pokój dwuosobowy) aż do 595 złotych za własny pokój w Domu Studenckim Jowita. akademiki tej uczelni różnią się cenami nawet między sobą. W domu studenckim Hanka za pokój dwuosobowy trzeba już zapłacić 680 złotych miesięcznie, a za jednoosobowy aż 760 złotych. tańszy jest akademik Babilon – od 320 do 420 złotych miesięcznie. Pokój w akademiku średnio będzie więc kosztował około 400 złotych.

Pamiętajmy, że jednym z kryteriów przy przyznawaniu miejsc w domach studenckich jest odległość stałego miejsca zamieszkania od uczelni.

Uniwersytet Jagielloński: wybierając studia w Krakowie, płacić będziemy od razu za cały rok, nie za jeden semestr jak ma to miejsce w przypadku UAM-u. koszty różnią się w przypadku różnych kierunków. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, będą też inaczej płacić za swoją naukę. Na Uniwersytecie Jagiellońskim najniższa kwota za rok nauki to 2780 złotych (kierunek biochemia) aż do 3800 złotych za kierunek lekarski. Kwoty potrafią być więc ogromne i ciężko je uśrednić ze względu na gigantyczne różnice.

Za to domy studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego są mniej zróżnicowane cenowo – miesięczna opłata za korzystanie z akademików wynosi 400 złotych (oprócz domów studenckich UJ Collegium Medicum).

Jeżeli cudzoziemcy odbywają studia na tych samych zasadach co obywatele Polski, to miejsca w akademikach są im przyznawane na podstawie takich samych wytycznych.

Uniwersytet Warszawski: ta uczelnia również pobiera opłaty od razu za cały rok nauki, a nie za semestr. Dodatkowo, w przeciwieństwie do UAM-u i UJ zapłatę pobiera w euro, nie w złotówkach. Ceny tutaj również wahają się w zależności od kierunku – od 660 euro za rok, aż do 5200 euro. Koszty także są tu inne dla cudzoziemców i dla obywateli Polski.

Koszty miejsca w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego są podobne do poznańskich warunków – również wahają się w zależności od wybranego pokoju. Miesięczny koszt pobytu to koszt od 315 do 670 zł od osoby, w zależności od rodzaju pokoju (dwu lub jednoosobowego). Osoby, które uczestniczą w programie Ersamus mają inny cennik pobytu – ceny są nieco wyższe.×

Zamówić rozmowę