Studia w Polsce dla Obcokrajowców (cz. 2)

Studia w Polsce dla Obcokrajowców (cz. 2)

Polskie uczelnie stają się coraz bardziej popularne wśród obcokrajowców. Coraz więcej cudzoziemców widzi się na uniwersyteckich korytarzach, zwłaszcza tych, którzy pochodzą z Ukrainy. Jaką drogę musi jednak przejść obcokrajowiec, aby móc rozpocząć naukę na polskiej uczelni – jakie są niezbędne formalności, warunki przyjęci, a następnie jak wyglądają codziennie koszty takiej nauki?

Wybór uczelni w Polsce

Pierwszą decyzją, jaką podejmuje cudzoziemiec, który postanowi kontynuować swoją edukację w Polsce, jest wybór uniwersytetu. Do wyboru ma wiele szkół wyższych publicznych oraz prywatnych. Te pierwsze są dla obywateli Polski bezpłatne. Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, czy Politechnika Poznańska to tylko niektóre z opcji, jakie czekają na obcokrajowców. Do wyszukiwania uniwersytetów każdy obcokrajowiec może użyć takiej wyszukiwarki jak Study Finder oraz Study in Poland.

Spośród podanych uczelni tylko Akademia Leona Koźmińskiego jest szkołą niepubliczną, to znaczy wymaga opłat za studiowanie. W przypadku cudzoziemców może to nie mieć znaczenia, ponieważ publiczne uczelnie często też wymagają opłat za naukę od osób, które nie mają obywatelstwa polskiego.

Na Akademii Leona Koźmińskiego dokumenty można składać na kierunki w języku polskim i w języku angielskim. Strona uczelni dostępna jest w obydwu językach, co z pewnością ułatwia korzystanie z niej osobom, które nie znają języka polskiego. Sama uczelnia pisze o sobie że współpracuje międzynarodowo z ponad 200 uniwersytetami na całym świecie, a niektóre z proponowanych kierunków pozwalają uzyskać także dyplom uczelni partnerskiej. Według podanych danych obecnie na ALK studiuje 1,5 tysiąca cudzoziemców z 70 krajów. ALK zdobyła także komplet akredytacji międzynarodowych: AACSB, EQUIS, AMBA i CEEMAN.

Politechnika Poznańska także oferuje studia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Na jej stronie informacje można uzyskać w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

UMCS oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oferuje także studia podyplomowe, ale pamiętać należy o udokumentowanej znajomości języka polskiego, jeżeli planujemy zostać ich słuchaczem. Cudzoziemcy mogą być tam przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego, czyli ukończą roczny kurs przygotowawczy lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

Przyjęcie na studia w Polsce

By uzyskać status studenta w Polsce, trzeba przedstawić świadectwo maturalne z wynikami, które zapewnią nam osiągnięcie progu punktowego danej uczelni na danym kierunku. Tyczy się to także cudzoziemców – wymagane jest od nich świadectwo maturalne albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dokument, który świadczy o ukończeniu edukacji na etapie równym naszej szkole średniej. Przy rekrutacji na studia drugiego stopnia wymagany jest dyplom studiów licencjackich lub jego zalegalizowany w Polsce odpowiednik. Wiele uczelni – na przykład Politechnika Poznańska – wymaga aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Warto zaznaczyć, że Politechnika Poznańska przyjmuje także pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kiedy odpowiednie dokumenty są już dostarczone do dziekanatu, obcokrajowcy biorą udział w rekrutacji razem z resztą kandydatów. Niektóre placówki, na przykład UMSC, zastrzegają, że jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba obcokrajowców, to grupa nie zawiąże się nie będą oni mogli podjąć studiów. Wszyscy przyjmowani są na dany kierunek, jeżeli osiągną próg punktowy, jaki uczelnia ustanowiła dla danego kierunku.

Studia na uczelniach publicznych nie są płatne w Polsce, ale zajęcia dla obcokrajowców bardzo często wymagają jednak takiej opłaty. Koszty zmieniają się w zależności od tego, jaki kierunek wybierze obcokrajowiec. Zazwyczaj na każdej uczelni są kierunki zdecydowanie bardziej kosztowne (najczęściej są to prawo i medycyna) , nawet dla obywateli polskich, ale są też takie, które mają o wiele niższe ceny . Należy wziąć to pod uwagę, gdy planujemy koszty swojej edukacji. Są jednak sytuacje, gdy obcokrajowiec nie musi płacić za naukę na uczelniach publicznych.. Nie ponoszą kosztów edukacji przede wszystkim obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (zasada ta nie dotyczy więc studentów z Ukrainy), posiadacze ważnej Karty Polaka, zezwolenia na pobyt stały lub pobyt czasowy oraz osoby ze statusem uchodźcy. Z opłat zwalnia posiadanie certyfikatu językowego, który poświadcza znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1. Opłat nie wnoszą także małżonkowie osób z polskim obywatelstwem.

Przykładowe koszty czesnego i akademików

Akademia Leona Koźmińskiego: Jest to uczelnia niepubliczna, więc z założenia jest ona płatna dla wszystkich. Koszt jednego semestru na tej uczelni to nawet ponad 10 000 złotych (ok. 2325 euro). Jest ona jednak zazwyczaj rozłożona na pięć rat, więc nie trzeba jednorazowo pokrywać takiej kwoty. Możliwe jest także uzyskanie ulg w opłatach – na przykład za ukończenie z wyróżnieniem studiów na tej uczelni.

Uczelnia ta nie posiada jednak własnej sieci domów studenckich. Zamiast tego oferuje studentom miejsca w warszawskich hotelach, takich jak Ibiz czy Hetman. Obowiązują tam specjalne ceny dla studentów od piątku do niedzieli. Za pokój jednoosobowy zapłacimy w nich około 189 złotych za dobę, dwuosobowy będzie za to kosztował nieco ponad 200 złotych za dobę (44- 47 euro).

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie: Koszty opłat za rok nauki na tej uczelni zaczynają się od 1400 euro i kończą w okolicach 2200 euro w zależności od kierunku. Jest to więc – w przełożeniu na polską walutę – kilka tysięcy złotych za rok nauki na uczelni w Lublinie. Opłaty za studia prowadzone w języku obcym są wyższe – około 2000 euro za jeden z niewielu dostępnych kierunków, a czasami nawet 4000 euro za rok. Uczelnia zaznacza także, że cudzoziemcy uprawnieni do studiowania według zasad obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych i studiach doktoranckich na zasadach i w wysokości obowiązujących obywateli polskich.

Akademik UMCS kosztuje około 500 złotych miesięcznie (ok. 116 euro). W zależności od wybranego domu studenckiego i pokoju ceny te mogą wahać się między 300 a 600 złotych (70 – 140 euro) za miesięczny pobyt.

Politechnika Poznańska: koszt studiowania na Politechnice Poznańskiej także waha się w granicach kilku tysięcy złotych rocznie. Ceny za semestr studiów to zazwyczaj około dwa tysiące złotych w zależności od wybranego kierunku. Najdroższym kierunkiem jest informatyka – 2450 złotych (ok. 570 euro) za semestr nauki.

Politechnika Poznańska oferuje akademiki, które znajdują się tuż przy budynkach, w których odbywają się zajęcia. Najdroższy pokój jednoosobowy kosztuje tam 740 złotych (ok. 172 euro) miesięcznie, ale można także zamieszkać w pokoju trzyosobowym, za który płaci się 390 złotych (ok. 105 euro) miesięcznie. Średnia opłata więc to około 450 złotych miesięcznie za miejsce w pokoju. Warto wspomnieć, że w tej cenie zawarte są już wszelkie rachunki za media i Internet.×

Zamówić rozmowę