Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

Większość osób uciekających przed wojną na Ukrainie do Polski to kobiety z dziećmi, które mogą mieć problem z podjęciem pracy na pełen etat i utrzymaniem rodziny. Z tego względu najważniejsze zasiłki dla uchodźców z Ukrainy obejmują świadczenia rodzinne zaspokajające podstawowe potrzeby finansowe. Będą one przyznawane Ukraińcom na takich samych zasadach, co polskim obywatelom, przysługując jednak głównie uchodźcom, którzy wjechali legalnie do Polski od 24 lutego 2022.

Oto jakie zasiłki dla Ukraińców przysługują w ramach powstałych świadczeń:

  • Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wysokości od 95 do 135 PLN miesięcznie w zależności od jego wieku. Można się o niego ubiegać, jeśli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 674 lub 764 PLN, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

  • Świadczenia opiekuńcze

Należą do nich:

  1. Zasiłek pielęgnacyjny – wynosi on 215,84 PLN miesięcznie i przysługuje osobom opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
  2. Świadczenie pielęgnacyjne – wynosi 2119 PLN miesięcznie i przysługuje najbliższemu członkowi rodziny osoby wymagającej opieki ze względu na niepełnosprawność, który w celu zapewnienia takiej opieki musiał zrezygnować z pracy.
  3. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wynosi on 620 PLN miesięcznie i przysługuje osobom niemogącym w celu opiekowania się niepełnosprawnym członkiem rodziny podjąć pracy zarobkowej i spełniającym kryterium dochodowe.
  • Świadczenie rodzicielskie

Jest to świadczenie wypłacane po urodzeniu dziecka matce lub ojcu przez okres od 52 do 71 tygodni. Wynosi ono 1000 PLN miesięcznie.

  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla Ukraińców

Przysługuje ono Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce ze swoimi dziećmi. Wysokość zasiłku może wynieść 12 000 PLN (rozłożone okresowo) na dziecko i mogą się o niego ubiegać rodzice drugiego i kolejnego dziecka, które jest w wieku 12-35 miesięcy.

  • Świadczenie „Dobry Start”

Dobry Start to świadczenie wypłacane co roku dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, które ma pomóc w przygotowaniu dziecka do szkoły. Na ten cel przeznaczone jest 300 PLN na każde dziecko w wieku do 20 lat, jeśli uczęszcza do szkoły.

  • Jednorazowe świadczenie pieniężne na żywność, odzież lub opłaty mieszkaniowe

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 PLN. Przysługuje ono każdemu członkowi rodziny.

  • Dofinansowanie mieszkań w Polsce dla Ukraińców

Od 16 marca każdy obywatel Polski, który przyjął pod swój dach oraz zapewnił utrzymanie uchodźcy z Ukrainy, może wnioskować o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów w wysokości 40 PLN za dzień za każdą osobę. Co ważne, dofinansowanie mieszkania dla Ukraińców będzie udzielane wstecz, za okres faktycznego pobytu uchodźców w domu osoby zapewniającej mieszkanie. Z dopłat można korzystać przez 2 miesiące, czyli do połowy maja 2022.×

Zamówić rozmowę