Święto 3 Maja

Jutro obchodzić będziemy w Polsce 228 rocznicę Konstytucji 3 Maja, ustawy regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku. Przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.