Tarcza 6.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawa ma na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie obostrzeniami, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Zaproponowano zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

O wsparcie będą mogły ubiegać się następujące branże:

  • gastronomiczna
  • kulturalno-rozrywkowa (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną)
  • sportowa (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, uzdrowiska)
  • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary)
  • turystyczna
  • transportowa (firmy autokarowe, taksówkarze)
  • edukacyjna,
  • cateringowa
  • pralnie
Progress Holding - wsparcie dla firm
Dotacje dla firm w Polsce – część 2


×

Zamówić rozmowę