Tarcza Antykryzysowa 3.0

Poniżej kilka najważniejszych zmian, jakie wniesie Tarcza Antykryzysowa 3.0, a które mogą byś istotne dla przedsiębiorców i cudzoziemców przybywających do Polski i chcących tu pracować. Lada moment ustawa wejdzie w życie.

  • Możliwość uzyskania przez prowadzących jednoosobowe firmy zwolnienia z opłaty składek za kwiecień i maj nawet, jeśli zostały już opłacone.
  • Poszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników o instytucje/placówki posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub wpisanego na listę dziedzictwa światowego.
  • Zgodę na odstąpienie od obowiązku osobistego składania przez cudzoziemca dokumentów podczas starania się o polską wizę.
  • Wykreślenie lutego 2020, jako miesiąca odniesienia przy ustalaniu zgody na ulgę w opłacaniu składek na ZUS przez samozatrudnionych. Wg nowych przepisów dochód nie będzie mógł przekraczać 7 tys. PLN w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.
Tarcza Antykryzysowa - Progresss Holding
Tarcza Antykryzysowa 3.0


×

Zamówić rozmowę