Tarcza antykryzysowa 4.0 – co nowego dla firm?

Już niebawem wejdzie w życie kolejna odsłona tarczy antykryzysowej. Oto najważniejsze zmiany i możliwości, jakie przyniesie dla przedsiębiorców:

  • Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Chodzi tu o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020. Na dopłaty ma być przeznaczone ok. 570 mln PLN. Dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania.
  • Przewidziana jest pomoc w formie dopłat do odsetek kredytów. Będzie można je łączyć np. z pomocą de minimis czy gwarancjami.
  • Wprowadzone zostaną też przepisy dotyczące wakacji kredytowych. Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do trzech miesięcy. Dotyczyć ono będzie też osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca 2020.
  • Tarcza 4.0 pozwoli też – za zgodą przedsiębiorcy – na przeprowadzenie u siebie kontroli np. skarbowej, zdalnie za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Tarcza Antykryzysowa - Progresss Holding
Tarcza Antykryzysowa 4.0


×

Zamówić rozmowę