Tarcza antykryzysowa 4.0 – co nowego?

Wraz z dniem 24 czerwca weszła w życie tarcza antykryzysowa 4.0. Co się mieniło, co nowego wniosła? Poniżej podsumowujemy najważniejsze kwestie.

Dla mikroprzedsiębiorców:

– Umorzenie pożyczki 5000 PLN nastąpi z urzędu. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie będą musieli składać wniosków o jej umorzenie. Osoby, które otrzymały 5000 PLN dla mikroprzedsiębiorców przed wejściem w życie tej ustawy również skorzystają z jej zapisów.

Dopłaty do kredytów:

– Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a duże w wysokości 1 punktu procentowego. Umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 roku.

Wakacje kredytowe:

– Zmianami zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 roku oraz takie, których spłata wypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 roku. Na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej raty. Zawieszenie może trwać maksymalnie trzy miesiące od daty dostarczenia wniosku do banku. Przez ten okres kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat związanych z kredytem i zawieszeniem spłaty, za wyjątkiem ubezpieczenia kredytu. Jeżeli kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt, to musi wybrać jeden, w którym skorzysta z wakacji kredytowych.

Wrogie przejęcia:

– Nowy zapis ma chronić polskie firmy przed przejęciem ich przez firmy, które będą wykorzystywać ich trudną sytuację, wywołaną przez pandemię. O tym, czy dane przejęcie jest wrogie będzie decydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochroną będzie objęty przedsiębiorca, u którego w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce przekroczył 10 milionów euro. Szczególnie chronione mają być spółki. Inwestorzy, którzy będą chcieli nabyć daną firmę, będą musieli o tym powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli tego nie zrobią grozi im kara do 50 mln. PLN lub pozbawienie wolności nawet do 5 lat.

Tarcza Antykryzysowa - Progresss Holding
Tarcza Antykryzysowa 4.0


×

Zamówić rozmowę