Tarcza antykryzysowa – II filar

Pożyczki i kredyty dla firm

  • Niskooprocentowane/bezzwrotne pożyczki dla firm

Mikro firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, będą mogły otrzymać pożyczkę w wysokości 5000 PLN. Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesiące.

  • Przedłużenie kredytów obrotowych

Dobiegający końca termin kredytu obrotowego będzie mógł być wznowiony automatycznie. Bank obliczy zdolność kredytową w oparciu o dane finansowe na koniec 2019.

  • Gwarancja de minimis BGK dla MŚP

Do końca 2020 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln PLN. Zmiana ta pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytu. Nie będą też pobierane prowizje od gwarancji już istniejących i należnych.

  • Wsparcie z ARP dla firm transportowych

ARP przeznaczy 1,7 mld PLN na refinansowanie obecnych umów leasingowych. To rozwiązanie dla firm transportowych, które przez pandemię koronawirusa mają problemy finansowe. Poza tym można będzie skorzystać z ulgi odsunięcia płatności rat leasingowych.

Zwolnienie ze składek ZUS

Dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych przeznaczone jest zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy, ale także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Warunkiem zwolnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020.

Zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020.

Nowa możliwość dla firm – wsteczne rozliczanie strat podatkowych w CIT i PIT

Podatnicy PIT i CIT, którzy z powodu COVID19 ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020, mogą o wysokość tej straty obniżyć odpowiednio dochód lub przychód uzyskany z działalności gospodarczej w 2019. Obniżenie jest jednorazowe i nie może być większe niż o kwotę 5 mln PLN. W celu skorzystania z odliczenia straty należy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019. Z obniżenia dochodu (przychodu) mogą skorzystać podatnicy, którzy w 2020 osiągną łączne

przychody z działalności gospodarczej niższe, o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 Nieodliczoną kwotę straty za 2020 podatnicy będą mogli w dalszym ciągu rozliczyć również na dotychczas obowiązujących zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE

W czasie pandemii koronawirusa istnieje ryzyko ograniczenia limitów ubezpieczeniowych przez firmy komercyjne. Wdrożone zostaną regulacje, które umożliwią zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w Polsce i poza jej granicami.

 

Progress Holding świadczy usługi przygotowania i składania wniosków o ulgi i pożyczki związane z tarczą antykryzysową. Piszcie do nas na office@progressholding.pl

 

Tarcza antykryzysowa – II filar


×

Zamówić rozmowę