Tarcza Antykryzysowa – podsumowanie i najważniejsze świadczenia

Tarcza Antykryzysowa wraz z jej dopełnieniem i poprawkami z 16 kwietnia 2020 proponuje następujące udogodnienia, ulgi i dofinansowania dla Polskich firm i przedsiębiorców, obcokrajowców zatrudnionych w Polsce oraz firm w Polsce z zagranicznymi właścicielami :

  • Zwolnienie z 3 miesięcznej składki ZUS

Dla osób z samozatrudnieniem i mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 49 osób. Mogą ubiegać się firmy powstałe do 1 kwietnia 2020 roku. Warunek: przychód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.- 5227 PLN (limit 15 600 PLN).

  • Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. PLN – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych (zniesiony limit przychodu). Wniosek można składać do 3 razy. Warunek: w przypadku spadku dochodu o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego wniosek i który nie był wyższy niż 300% średniego wynagrodzenia.

  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj 2090 PLN. Warunek: przyznane na okres max. 3 miesiące mikro-, małym i średnim firmom zatrudniającym pracowników. Właściciel firmy musi ją prowadzić, przez co najmniej 2 miesiące.

  • Bezzwrotne pożyczki dla firm

Do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku. Udzielana będzie jednorazowo z możliwością umorzenia – pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020. O pożyczkę mogą się ubiegać również przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników.

  • Przedłużenie kredytów obrotowych

Dobiegający końca termin kredytu obrotowego będzie mógł być wznowiony automatycznie. Bank obliczy zdolność kredytową w oparciu o dane finansowe na koniec 2019.

  • Gwarancja de minimis BGK dla MŚP

Do końca 2020 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln PLN. Nie będą też pobierane prowizje od gwarancji już istniejących i należnych kredytów.

  • Wsteczne rozliczanie strat podatkowych w CIT i PIT

Obniżenie jest jednorazowe i nie może być większe niż o kwotę 5 mln PLN. W celu skorzystania z odliczenia straty należy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019. Z obniżenia dochodu (przychodu) mogą skorzystać podatnicy, którzy w 2020 osiągną łączne przychody z działalności gospodarczej niższe, o co najmniej 50% w porównaniu do 2019.

  • Przedłużenie wizy/pobytu cudzoziemca w Polsce

Zgoda na pobyt w trakcie legalizacji pobytu. Wiza lub zezwolenie na pracę ważne jest jeszcze przez 30 dni po odwołaniu stanu epidemii. warunek: Wszyscy  cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w Polsce od daty ogłoszeniu stanu epidemii tj  20.03.2020

Napisz do nas i skorzystaj ze wsparcia antykryzysowego! Zapytania prosimy kierować na office@progressholding.pl

Tarcza Antykryzysowa - Progresss Holding
Tarcza Antykryzysowa – podsumowanie i najważniejsze świadczenia


×

Zamówić rozmowę