Tarcza Antykryzysowa. Wnioski o wsparcie.

Aktualizacja na dzień 21.04.2020 (uwzględnia obie ustawy Tarczy)

Jak już wiadomo, 1 kwietnia 2020 roku została przyjęta tzw. tarcza antykryzysowa, czyli pakiet pomocy ekonomicznej i socjalnej w czasie pandemii. Pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej obejmuje między innymi wsparcie polskich przedsiębiorców, ale i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce czy firm, których właścicielami są cudzoziemcy. Cele tarczy antykryzysowej to: ochrona przed utratą płynności finansowej w firmach,  utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz redukcja zobowiązań finansowych.

Tarcza Antykryzysowa - Progresss Holding

Progress Holding oferuje usługi w sprawnym wypełnienia wniosku, skompletowania załączników, zaświadczeń i złożeniu dokumentów do urzędu wskazanego w Tarczy Antykryzysowej. Usługa dotyczy następujących spraw Tarczy Antykryzysowej:

Zwolnienie z 3 miesięcznej składki ZUS

Warunki uzyskania zwolnienia: Zwolnienie składek ZUS za przedsiębiorcę i pracowników  na 3 miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020. Wniosek składany jest do 30. 06.2020. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP
Kto się kwalifikuje: Wszystkie firmy od 1 do 49 zatrudnionych i zarejestrowane przed 01.04.2020.  Samozatrudnieni z przychodem miesięcznym max. 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r.- 15 681 PLN.  Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które w grudniu 2019 r.  nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Kwalifikują się również cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce oraz firmy, których właścicielami są cudzoziemcy.

Jak wypełnić wniosek: Wprowadzenie danych firmy, złożenie oświadczeń
Czas załatwienia sprawy: Kilka dni, nie określono
Cena usługi: od 300 PLN

Świadczenie postojowe

Warunki uzyskania zwolnienia: Świadczenie postojowe 2080 PLN, i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane . W przypadku spadku przychodu  w stosunku do miesiąca poprzedzającego wniosek i który nie był wyższy niż 15 681 PN i nie mniejszy niż 1300 PLN. Przysługuje też działalności zawieszonej po dniu 31 stycznia. Wypłata bezgotówkowa na wskazany rachunek. Jeśli suma Twoich przychodów z umów wynosi mniej niż 1 300 zł otrzymasz kwotę równą sumie wynagrodzeń, która wynika z zawartych umów. Postojowe można uzyskać maksymalnie 3-krotnie.
Kto się kwalifikuje: dla przedsiębiorców,

osób w oparciu o umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło i samozatrudnionych (w przypadku samozatrudnionych nie obowiązuje limit przychodu), umów zawartych przed 01.02.2020.  Jeśli przychód był min 1300 PLN i nie wyższy niż 15 681 PLN ; Nie dotyczy pracowników etatowych. Dla ob. RP i osób posiadających zezwolenie na pracę.

Kwalifikują się również cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce oraz firmy, których właścicielami są cudzoziemcy.

Jak wypełnić wniosek: Wprowadzenie danych firmy, złożenie oświadczeń
Czas załatwienia sprawy: Kilka dni, nie określono
Cena usługi: od 300 PLN

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Warunki uzyskania zwolnienia: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj 2090 PLN

 

Kto się kwalifikuje: przyznane na okres max. 3 miesiące mikro-, małym i średnim firmom zatrudniającym pracowników. Pracownicy muszą być zatrudnieni przez okres przyznania dofinansowania i przez 3 kolejne, po jego wygaśnięciu.

Kwalifikują się również firmy, których właścicielami są cudzoziemcy.

Jak wypełnić wniosek: Wprowadzenie danych firmy, złożenie oświadczeń
Czas załatwienia sprawy: Kilka dni, nie określono
Cena usługi: od 300 PLN

Pożyczka 5 tys. z Funduszu Pracy

Warunki uzyskania: Firmy z rocznym obrotem netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Trzeba prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.  Wysokość niepokrytych strat podmiotu musi przewyższać 50% wysokości kapitału zarejestrowanego/ 50% wysokości kapitału według ksiąg podmiotu. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

 

Kto się kwalifikuje: Dla spółek i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 pracowników. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Kwalifikują się również firmy, których właścicielami są cudzoziemcy.

Jak wypełnić wniosek: Przygotowanie i złożenie wniosku + podpisanie umowy pożyczki (bezzwrotna gdy firma nadal działa po 3 miesiącach od uzyskania pożyczki).
Czas załatwienia sprawy: Kilka dni, nie określono
Cena usługi: 300 PLN

Przedłużenie wizy, pobytu cudzoziemca w Polsce

Warunki uzyskania zwolnienia: Zgoda na pobyt w trakcie legalizacji pobytu. Wiza lub zezwolenie na pracę ważne jest jeszcze przez 30 dni po odwołaniu stanu epidemii.
Kto się kwalifikuje: Wszyscy  cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w Polsce od daty ogłoszeniu stanu epidemii tj  20.03.2020
Jak wypełnić wniosek: Wypełnienie wniosku o zezwolenie na prace i pobyt typu A i B
Czas załatwienia sprawy: Kilak miesięcy
Cena usługi: Od 500 PLN

Przedłużenie terminu pobytu na terytorium Polski cudzoziemców zobowiązanych na podstawie decyzji administracyjnych do jego opuszczenia:  jeśli termin do opuszczenia Polski przez cudzoziemca wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID- 19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dni następujących po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Kredyty dla firm

Kto się kwalifikuje: Wsparcie bieżących wydatków firm (m.in. opłaty, wynagrodzenia) z wykluczeniem funduszy na inwestycje. Pożyczkodawca: PFR. Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży. Właścicielem firmy musi być rezydent RP.

Mikrofirmy:

  • Zatrudniające od 1 do 9 pracowników (roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro)
  • Do maksymalnej kwoty 324 tys zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata

Małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • Zatrudniające od 10 do 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  • do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata
Warunki: Ustalane indywidualnie z każdym klientem
Termin: Kredyty pojawią się do końca kwietnia
Prowizja Progress Holding: Ustalana indywidualnie z każdym klientem

 

Tarcza antykryzysowa to pomoc w łagodzeniu skutków koronawirusa. Pakiet antykryzysowy jest reakcją państwa na skutki pandemii dla biznesu. Napisz do nas i skorzystaj z rozwiązania antykryzysowego!

Zapytania prosimy kierować na office@progressholding.pl

Inne artykuły z cyklu „Koronawirus a prowadzenie działalności”→×

Zamówić rozmowę