Tarcza antykryzysowa – wsparcie pieniężne dla firm

Uchwała projektu tarczy antykryzysowej, która ma wspomóc przedsiębiorców w przezwyciężeniu skutków epidemii koronawirusa jest już niemal faktem. W związku z jej założeniami o pomocy finansowej dla przedsiębiorstw spełniających określone w projekcie wymogi, Progress Holding świadczyć będzie usługi wsparcia w uzyskaniu wspomnianych funduszy. Czas i koszty zostaną niedługo określone.

Według najświeższych danych w dnia 23 marca tak oto prezentują się plany i wymogi odnośnie do uzyskania rzeczonego wsparcia rządowego:

1.Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2600 PLN, ale nie więcej niż 40%średniego wynagrodzenia za pracę.Dofinansowanie będzie przysługiwało podczas przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do połowy etatu przy opłaconych składkach i podatkach za pierwszy kwartał 2020 roku, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15% (suma obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 roku do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku poprzedniego) lub nie mniej niż o 25% obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 roku porównując do miesiąca poprzedzającego.
 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek ZUS przez starostę w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 roku:
 • Części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek ZUS w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów:
  – o minimum 30% – iloczyn liczby pracowników i 50%minimalnego wynagrodzenia
  – o minimum 50% – iloczyn liczby pracowników i 70% minimalnego wynagrodzenia
  – o minimum 80% – iloczyn liczby pracowników i 90%minimalnego wynagrodzenia
 • Części kosztów prowadzenia działalności w przypadku bycia osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:
  – o minimum 30% – 50%minimalnego wynagrodzenia
  – o minimum 50% – 70%minimalnego wynagrodzenia
  – o minimum 80% – 90%minimalnego wynagrodzenia

Dostępne będą również świadczenia spowodowane przestojem ekonomicznym. Będą one wymagały składek. Nieopodatkowane będą dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia,gdy przychód spadł o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W razie pojawienia kolejnych informacji względem poruszonego tematu, będziemy o nich niezwłocznie informować. Uchwała tarczy antykryzysowej zaplanowana jest na piątek.

Tarcza antykryzysowa – wsparcie pieniężne dla firm


×

Zamówić rozmowę