Ubezpieczenie delegacji służbowej

Ubezpieczenie delegacji służbowej

Właściciele przedsiębiorstw, których działalność opiera się w szczególnej mierze na podróżach pracowników zarówno na terenie kraju, jak i za granicą powinni odpowiednio ich zabezpieczyć. W tym celu niezbędne jest ubezpieczenie delegacji, w formie stosownej polisy na wypadek różnych nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Pracodawca może również ubezpieczyć pracownika i dzięki temu uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

Ubezpieczenie delegacji przy wyjeździe zagranicznym

Pierwszym, podstawowym zabezpieczeniem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Stanowi potwierdzenie, że pracownik posiada ubezpieczenie w Polsce, co z kolei upoważnia go do korzystania z opieki medycznej na terenie Unii Europejskiej oraz EFTA. Podstawowa pomoc jest na ogół darmowa, a pozostałe usługi leczenia należy pokryć z własnej kieszeni — w takich sytuacjach najlepiej połączyć EKUZ z osobnym ubezpieczeniem podróży. W większości przypadków to pracodawca pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem pracownika. Trzeba pamiętać, że zakupiona przez przedsiębiorcę polisa ubezpieczeniowa zaliczana jest do przychodów majątkowych danej firmy i podlega opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ubezpieczenie delegacji na terenie Polski

W przypadku wyjazdów służbowych na terenie Polski wystarczy zwykła pracownicza polisa ubezpieczeniowa. Polisy ubezpieczeniowe dla pracowników pokrywają szeroki zakres zdarzeń, jakie mogą wystąpić podczas pracy oraz wyjazdów służbowych na terenie Polski. Pakiety grupowe dla osób zatrudnionych w danej firmie obejmują zazwyczaj minimum formalności, a sam koszt takiego ubezpieczenia to 50 do 200 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie delegacji, a koszty

Ceny poszczególnych ubezpieczeń podróży służbowych zależą sprzedawcy i pakietu lub dodatkowych opcji warunkujących konkretną polisę. Ważny jest też czas pobytu za granicą w ramach delegacji. Popularne oferty i stawki zaczynają się już od kilku złotych za dzień, a ubezpieczenie takie opiewa na ok. 20 tys. PLN na przykładowy tydzień delegacji przy najniższych kwotach. Stawki te mogą być również wyższe, zależnie od wybranych opcji i dawać wyższe zabezpieczenie.×

Zamówić rozmowę