Umowa kupna-sprzedaży między firmami

Umowa kupna-sprzedaży między firmami

Prowadzenie działalności gospodarczej to częste podpisywanie umów z różnymi firmami. Najczęściej dotyczącą sprzedaży towarów. Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży między firmami? Jakie powinna zawierać elementy? Czy można od niej odstąpić? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na te zagadnienia.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży?

  • Data, miejsce podpisania umowy oraz określenie stron w umowie.
  • Muszą zostać podane dane, takie jak nazwa firmy, adres jej siedziby, NIP oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej. Należy określić przedmiot sprzedaży.
  • Przedsiębiorca może ustalić ogólne warunki sprzedaży, które dotyczą wszelkich umów zawieranych między nim a innymi właścicielami firm.
  • Cena – ustalona w jednostkach pieniężnych, a także forma zapłaty — gotówką lub przelewem.
  • Termin płatności oraz realizacji przedmiotu umowy.
  • Gwarancja powinna być zapisana w umowie i być dobrowolna. Przeciwieństwo stanowi rękojmia, która wynika z przepisów prawa.
  • Podpisy obu stron zawierających umowę

Przedsiębiorca działa na zasadzie swobody zawierania umów. W przypadku umów między przedsiębiorcami obie strony występują jako równe sobie i mogą swoją współpracę kształtować dowolnie. Ważnym jest, aby przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży zawrzeć wszelkie istotne kwestie, ponieważ przedsiębiorca nie podlega szczególnej ochronie prawnej, tak jak jest to w przypadku konsumenta. Właściciel firmy może zawierać umowy w formie ustnej, elektronicznie, pisemnie, a także w formie aktu notarialnego. Umowę sprzedaży reguluje Kodeks cywilny.

Umowa kupna-sprzedaży a stała współpraca między przedsiębiorstwami

Gdy firmy współpracują ze sobą przez długi czas oraz stale dochodzi między nimi do transakcji kupna-sprzedaży, nie muszą zawierać wielokrotnie tej samej umowy w formie papierowej. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar. Często są to umowy rutynowe na dostawę różnych towarów. Zgodnie z prawem wystarczy wola zawarcia umowy. W świetle prawa taką umowę uznaje się za zawartą w sposób dorozumiany. Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na pracę przedsiębiorstwa, ponieważ dzięki temu nie ma zastojów w działalności produkcyjnej firmy.×

Zamówić rozmowę