Ewidencja magazynu i ewidencja środków trwałych

Ewidencja magazynu i ewidencja środków trwałych
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z prowadzeniem licznych dokumentacji i ewidencji. Jednym z licznych obowiązków jest ewidencja środków trwałych. Jest to obowiązek spoczywający na przedsiębiorcach prowadzących księgę przychodów i rozchodów oraz na tych, którzy w swojej działalności wykorzystują środki trwałe. Ewidencje środków trwałych można prowadzić samodzielnie lub można zamówić taką usługę w biurze rachunkowym.

Z jakich elementów składa się ewidencja środków trwałych?

Przedsiębiorca sam decyduje o tym czy będzie prowadził ewidencje środków trwałych samodzielnie czy skorzysta z pomocy biura rachunkowego. Jednak w większości przypadków skorzystanie z usług biura wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, gdyż nie zawsze przedsiębiorcy dysponują wiedzą pozwalającą na samodzielne prawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych. Zlecając takową usługę do biura rachunkowego, przedsiębiorca zyskuje większą pewność, że ewidencja jest wykonana poprawnie.

Z jakich elementów składa się prawidłowo sporządzona ewidencja środków trwałych?

Warto wiedzieć, że nie jednego uniwersalnego wzoru, który określa jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona ewidencja. Co zaskakujące, dokument tego typu może być nawet sporządzony w sposób odręczny. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na wersje papierową czy elektroniczną są pewne informacje jakie powinny się zawierać w prawidłowo sporządzonej ewidencji środków trwałych: liczba porządkowa, data przyjęcia do używania, znak Klasyfikacji Środków Trwałych, data nabycia, wartość początkowa, kwota odpisu amortyzacyjnego, aktualna wartość początkowa, aktualna kwota odpisów amortyzacyjnych, data i przyczyna likwidacji lub data zbycia, aktualna kwota odpisów amortyzacyjnych.

Co należy wiedzieć o zapisywaniu i poprawianiu treści w ewidencji środków trwałych?

Po pierwsze, trzeba pamiętać o terminach. Umieszczenie zapisów w ewidencji środków trwałych powinno być wykonane najpóźniej w tym miesiącu, w którym rozpoczęto użytkownie. Kolejną wskazówką jest to, że data nabycia oraz data przyjęcia środka trwałego nie muszą być identyczne. Podobnych zasad jakimi należy się kierować przy sporządzaniu ewidencji środków trwałych jest wiele więcej dlatego warto zlecić to zadanie specjaliście.

W razie ewentualnych pomyłek w ewidencji środków trwałych można dokonywać poprawek. Dokonywanie poprawek jest dosyć proste, gdyż wystarczy skreślić poprzednie treści i na ich miejsce wpisać obok nowe. Przekreślając stare treści trzeba uważać, żeby zrobić to w taki sposób aby nawet po skreśleniu były możliwe od odczytania.

Działamy na terenie całego kraju

Prowadzimy obsługę po polsku, rosyjsku i angielsku

Bezpłatnie skonsultujemy Twoje pomysły

×

Zamówić rozmowę