Sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS

Sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
Obowiązkiem pracodawcy jest regularne przesyłanie informacji o wypłaconych wynagrodzeniach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego. Poza przesłaniem informacji oczywiście należy opłacać stosowane należności.

Płatnik jest zobowiązany do obliczania oraz potrącania z wynagrodzeń pracowników składek odprowadzanych do ZUS oraz zaliczek na podatek, który należy uiścić we właściwym oddziale Urzędu Skarbowego.

Rozliczenia są dokonywane przy użyciu specjalnie przygotowanych do tego celu formularzy. W przypadku deklaracji ZUS mamy do czynienia z co miesięczną deklaracją rozliczeniową o nazwie ZUS DRA. W ramach tego druku Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje dokumenty zbiorcze wszystkich ubezpieczonych osób z różnych tytułów. W ramach tego druku zawiera się rozliczenie składek oraz rozliczenie świadczeń finansowych z budżetu państwa oraz ubezpieczeń społecznych. Ponadto, deklaracja składana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinna zawierać dodatkowe imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA lub ZUS RSA).

Sporządzenie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS to odpowiedzialne zadanie, które powinno być wykonane z najwyższą rzetelnością. Nasze biuro rachunkowe oferuje sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS, dzięki czemu pracodawcy dużo łatwiej dopełnić obowiązku wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Warto odnotować, że rozliczamy z ZUS także właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Działamy na terenie całego kraju

Prowadzimy obsługę po polsku, rosyjsku i angielsku

Bezpłatnie skonsultujemy Twoje pomysły

×

Zamówić rozmowę