Wyprowadzenie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg

Wyprowadzanie zaleglosci rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiag

Kiedy mówimy zaległościach podatkowych?

Jeśli odnotujemy, że powstały pewne zaległości księgowe to musimy liczyć się z tym, że takowe zaległości mogą prowadzić do powstania zaległości podatkowych. Odnosząc się do art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej, zaległością podatkową jest sytuacja, w której podatek nie został uiszczony w odpowiednim terminie. Zatem zaległością podatkową może być także brak zapłaconej płatności za podatek. W innych słowach zaległości podatkowe mogą wynikać z niedopilnowania pewnych obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg. Jednocześnie problemem może być brak terminowego opłacania regulowania należności.  Niezależnie jakie obowiązki nie zostały dokonane warto rozważyć naprawę powstałych zaniedbań.  Taka możliwość jest dostępna właśnie dzięki usłudze nazywanej wyprowadzeniem zaległości podatkowych.

Należy wiedzieć, że zaległości podatkowe mogą być wykryte podczas kontroli podatkowej lub podczas zwykłych czynności sprawdzających. Jednak zgodnie z prawem, przedsiębiorcy mają możliwość zapobiegnięcia konsekwencjom związanym z zaległościami podatkowymi. W pierwszym kroku trzeba usunąć posiadane zaległości podatkowe a następnie złożyć korektę deklaracji podatkowych. Czasami w tym przypadku można zastosować tak zwany czynny żal. Jednak nawet zastosowanie tak zwanego czynnego żalu nie zwalnia przedsiębiorcy od opłacenia zalegających należności.

Wyprowadzenie zaległości podatkowych

Wyprowadzanie zaleglosci rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiag
Często powodem, pojawienia się zaległości podatkowych jest brak odpowiedniej systematyczności w prowadzeniu księgowości lub brakiem odpowiedniej wiedzy na temat podatków. Niezależnie jaka jest przyczyna w przypadku takiego problemu rozsądnym rozwiązaniem wydaje się zgłoszenie do biura rachunkowego, które pomaga w prawidłowym wyprowadzeniu zaległości. Jest to o tyle istotne, że usunięcie nieprawidłowości przed wykryciem takowych przez kontrolę pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca odpowiada swym majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Urząd skarbowy będzie ubiegał się o uregulowanie zaległości od właściciela firmy a nie od biura rachunkowego. Jednak gdyby okazało się, że nieprawidłowości wynikają z nierzetelnego wykonywania obowiązków przez biuro rachunkowe to możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie, które z reguły jest pokrywane z ubezpieczenia OC, które obowiązkowo powinno mieć każde biuro rachunkowo-księgowe.

Kto powinien skorzystać z usług wyprowadzania zaległości księgowych?

Przedsiębiorstwa, które podejrzewają, że w ich dokumentacji finansowo-księgowej występują zaniedbania powinny rozważyć skorzystanie  z takiej usługi. Jest to usługa, z której mogą skorzystać przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej – jednoosobowe działalności gospodarcze oraz różnego typu spółki. Wyprowadzenie zaległości podatkowych wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć konsekwencji za niedopełnienie obowiązków, które mogą być wydane przez instytucje kontrolne.

Warto odnotować, że wyprowadzenie zaległości może być rozpatrywane szerzej niż uiszczenie zaległych podatków. W ramach wyprowadzenia zaległości można także uregulować należności płacowe związane z wynagrodzeniami oraz należności wobec ZUS.

Jakie działania wchodzą w skład usługi jaką jest wyprowadzenie zaległości księgowych?

Usługa wyprowadzenia zaległości księgowych jest kompleksowym działaniem pozwalającym uregulować należności w przedsiębiorstwie. Podstawą jest ocena stanu ksiąg rachunkowych oraz znalezienie ewentualnych błędów. Następnie należy przejść do opracowania harmonogramu działań. Zazwyczaj działania są rozpoczynane od wykonania zaległych księgowań oraz korekty nieprawidłowych księgowań. Ponadto, wykonywana jest zaległa ewidencja oraz korekta nieprawidłowych ewidencji. Pozostałe działania to między innymi przygotowanie zaległych sprawozdań finansowych, korekta nieprawidłowych sprawozdań oraz korekta błędnych deklaracji.

Poza wszystkimi usługami wykonywanymi na dokumentach biuro rachunkowe oferuje pomoc w uzgodnieniu terminu spłaty zobowiązań, reprezentuje firmę przed organami administracji państwowej oraz oferuje szeroko pojęte doradztwo finansowo-księgowe. W ramach doradztwa poza czysto merytorycznymi kwestiami możliwa jest pomoc w zmianie biura rachunkowego oraz bieżące informowanie o koniecznych do uiszczenia podatkach.

Ukoronowaniem przeprowadzonych prac jest przekazanie odpowiedniej jednostce (Urzędowi Skarbowemu lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych) zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej.

Z jakim kosztem wiąże się wyprowadzenie zaległości podatkowych?

Wyprowadzanie zaleglosci rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiag
Usługa jaką jest wyprowadzenie zaległości podatkowych jest dosyć skomplikowana i rozbudowana w związku z czym wycena jest ustalana indywidualnie po przyjrzeniu się sprawie konkretnej firmy. Przed podjęciem się zlecenia jest wykonywany audyt, na podstawie którego możliwe jest oszacowanie kosztu.

Co bardzo ważne – wszelkie działania są prowadzone przez doświadczonych prawników, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów dzięki czemu możliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług. W przypadku takiej usługi jak wyprowadzenie zaległości podatkowych wysoka jakość przeprowadzonej usługi oraz maksymalna rzetelność ma kluczowe znaczenie.

Działamy na terenie całego kraju

Prowadzimy obsługę po polsku, rosyjsku i angielsku

Bezpłatnie skonsultujemy Twoje pomysły

×

Zamówić rozmowę