''

Usługi towarzyszące księgowości

Prowadząc firmę zawsze natykacie się na różnego rodzaju wymagania biurokratyczne, nie tylko księgowo – rachunkowe, ale KRS, PIP, Urząd Pracy, licencje, przygotowanie dokumentacji do kredytu w banku, itp. Usługi towarzyszące księgowości możecie załatwiać sami albo powierzyć to naszym ekspertom. Progress Holding ma 16 letnie doświadczenie w świadczeniu klientów usług wspomagającym biznes:

Załatwianie spraw w urzędach

 • Reprezentowanie firmy przed urzędem skarbowym , urzędem pracy KRS
 • Dokonywanie zamian w KRS
 • Uzyskiwanie zaświadczeń rezydencji, niezalegania, itp.
 • Składanie sprawozdania finansowego w KRS

Prowadzenie spraw kadrowych

 • Prowadzenie teczek pracowniczych,
 • Uzyskanie zgód na prace dla cudzoziemców
 • Poszukiwanie pracowników
 • Wypełnianie PIT-ów za pracowników

Wsparcie biznesu firmy

 • Udostępnianie adresu firmy
 • Otwarcie rachunku bankowego
 • Uzyskanie kredytu w banku
 • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta w kraju i za granicą
 • Kompletacja dokumentacji przy eksporcie i imporcie

Prowadząc firmę często stykamy się z usługami, które z reguły nie wchodzą w zakres usług księgowych. Sporadycznie urząd skarbowy zwraca się o wyjaśnienia spraw dotyczących adresu, rachunków bankowych, lub przeprowadza kontrolę. Kto będzie reprezentował firmę w trakcie kontroli skarbowej? Dokonujemy zmiany w KRS, jak należy wypełnić KRS Z3 i załączniki? To wszystko usługi towarzyszące księgowości i ktoś to musi załatwiać.

Reprezentowanie firmy w Urzędach Skarbowych i KRS

Prowadząc interesy nasi kontrahenci proszą nas o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie podatków. Zagraniczni kontrahenci pytają się certyfikat rezydencji. Zmienia się zarząd trzeba dokonać zmian w KRS Z3. Napisz lub zadzwoń a zrobimy to za Ciebie office@progressholding.pl

Istotną kwestią są np. usługi kadrowe i płacowe. Firmy zwiększają zatrudnienie i poszukują nowych pracowników, w tym cudzoziemców, w takim razie należy uzyskać dla nich pozwolenie na pracę. Kiedy należy poinformować Urząd Pracy o przystąpieniu lub nie przystąpieniu cudzoziemca do pracy?

Obsługa kadrowo – płacowa

Prowadzenie teczek pracowniczych wymaga określonej porządkowania dokumentów i systematyczności. Uzyskiwanie zezwolenia na prace dla cudzoziemców jest udzielane w trybie uproszczonym lub trybie standardowym. Wszystkie te czynności pochłaniają cenny czas. Powierz nam sprawy biurokratyczne i zajmij się zwiększeniem sprzedaży. Napisz lub zadzwoń a zrobimy to za Ciebie office@progressholding.pl

Eksportujemy lub importujemy towary, jak rozliczyć płatności i kiedy zapłacić cło i VAT? Szczególnie przy eksporcie i imporcie pojawiają się dodatkowe czynności : obsługa SAD, różnice kursowe, jak należy wystawić fakturę jeśli zagraniczny kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT? Kiedy musimy otrzymać z urzędu celnego komunikat elektroniczny IE 599?

Wsparcie biznesu firmy

Wraz z rozwojem firmy potrzebujesz finansowania lub klientów za granicą. Przygotujemy dla Ciebie dokumentacje kredytową lub sprawdzimy wiarygodność kontrahentów za granicą. Doradzimy przy kompletacji dokumentów przy eksporcie lub imporcie. Napisz lub zadzwoń a zrobimy to za Ciebie office@progressholding.pl

Istnieje opinia, że ​​„dobry księgowy jest jak dobra gospodyni w kuchni”. Nie sposób nie zgodzić się z tą opinią. Lecz nie wystarczy znaleźć biuro rachunkowe, trzeba znaleźć profesjonalne, uczciwe i kompetentnego biuro rachunkowe! Jakim kryteriom powinno odpowiadać dobre biuro rachunkowe?

  1. Doświadczenie pracy na rynku
  2. Ilość księgowych w firmie w tym księgowych posiadających licencje Ministerstwa Finansów
  3. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  4. System informatycznych stosowany w księgowości, w tym czy jest wspólna księga i jak często wykonywane są kopie tzw. back up-y.
  5. Czy biuro rachunkowe posiada umowy z doradcą podatkowym, audytorem i prawnikiem
  6. Jaki jest mechanizm informowania o płatnościach ZUS, PIT4, CIT i VAT
  7. Możliwość integracji programów magazynowych i fakturowych z biurem księgowym
  8. Konieczne jest również zrozumienie umowy jaka zawierana jest z biurem.
  9. Jak będzie archiwizowana dokumentacja
  10. Jaki jest cennik na dodatkowe prace i jaki jest tryb jego zmiany?

Należy zwrócić uwagę na znaczenie rachunkowości zarządczej w firmie. Jest „równoległa” z księgowością i opiera się na tej samej podstawowej dokumentacji, niemniej jednak istnieją między nimi różnice. Rachunkowość generuje raporty podatkowe informacje, które są następnie przekazywane do organów podatkowych, w konsekwencji te same informacje stają się podstawą raportów zarządczych. Rachunkowość zarządcza analizuje dane firmy i określa status spraw bieżących. Na podstawie tych danych kierownictwo firmy podejmuje kluczowe decyzje dotyczące dalszej działalności. Usługi towarzyszące księgowości nie powinny zabierać czasu przeznaczonego na sprzedaż towarów.

W ostatnich latach wiele małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej korzysta z usług firm outsourcingowych świadczących usługi księgowe. Ma to na celu optymalizację procesów produkcyjnych i pozwala firmie skoncentrować się na podstawowej działalności. Dużym plusem jest fakt, że pracując z taką firmą, nie otrzymujesz ani jednego specjalisty od wąskiego profilu, ale zespołu profesjonalistów, którzy są gotowi prowadzić całą księgowość wraz z rachunkowością zarządczą i audytem. Usługi towarzyszące księgowości są sprawnie rozwiązywane.

Korzyści są liczne. Po pierwsze, jest to zmniejszenie kosztów prowadzenia księgowości, które obejmuje sprzęt, wypłaty wynagrodzeń, płatności podatków, kwestię urlopów i zwolnień lekarskich. Po drugie, koszty są zmniejszane przez dodanie tych usług do „wydatków”, a wtedy VAT w tym przypadku będzie podlegał odliczeniu. Średnio firma może obniżyć koszty usług księgowych o 20-30%.

Za kolejną zaletę można uznać za jakość świadczonych usług. Praca księgowych jest kontrolowana przez audytora i kierownictwo kontroli wewnętrznej. Takie firmy bardzo szybko reagują na zmiany w przepisach i dysponują dostępnymi pakietami oprogramowania księgowego i prawnego. To z kolei daje gwarancję, że rachunkowość zostanie przeprowadzona prawidłowo, a raportowanie zostanie utworzone i złożone w odpowiednim czasie, usługi towarzyszące księgowości wykonane na czas.

Odpowiedzialność za rezultat – w naszym przeładowanym niekiedy czasie ta zaleta jest również bardzo ważna. Przekazując księgowość firmie zewnętrznej, zawiera się umowę, w której odpowiedzialność firmy outsourcera za spowodowanie szkód w świadczeniu usług w wyniku błędów i pominięć, a także naruszenie prawa i nieterminowe przedłożenie raportów jest klauzulą ​​obowiązkową. Dlatego firma outsourcingowa przyjmuje z reguły całe ryzyko szkód wynikających z zapłaty kar, grzywien itp.

Trzeba powiedzieć, że wraz z rozwojem handlu światowego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomagają w tworzeniu przedsiębiorstw (w tym spółek) za granicą. Następnie podejmują się zarówno wsparcia biznesowego, jak i księgowego dla firmy. Są to międzynarodowi eksperci księgowi ze znajomością specyfiki pracy, ustawodawstwa podatkowego i prawnego oraz rachunkowości zarządczej w różnych krajach. Takie firmy zazwyczaj zatrudniają wykwalifikowanych ekspertów międzynarodowych ze znajomością języków obcych, w pełni prowadzą ewidencję księgową i podatkową, przygotowują raporty międzynarodowe i zarządcze zgodnie z MSSF / USGAAP oraz udzielają porad w kwestiach związanych z rachunkowością lub rachunkowością zarządczą. Świadczą usługi prawne, są zaangażowani w zbieranie dokumentów i uwzględnianie wszystkich operacji. Likwidują również bariery językowe. Na przykład jesteś właścicielem firmy na Ukrainie lub w Rosji, a decydujesz się otworzyć oddział swojej firmy lub filii w Polsce. Aby to zrobić, nie musisz koniecznie dokładnie badać polskiego ustawodawstwa i specyfiki polskich standardów, ale wystarczy skontaktować się z outsourcerem, a wybierzesz pakiet usług, których potrzebujesz na całym etapie pracy firmy. Zawsze możesz uzyskać poradę lub odpowiedź na pytanie w języku rosyjskim lub ukraińskim.

Pomimo faktu, że istnieje jednolity międzynarodowy system rachunkowości i sprawozdawczości na świecie, nadal istnieją znaczne różnice w różnych krajach. Wynika to z różnych czynników – politycznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych. Dlatego nie ma podobnych krajów o identycznych procedurach księgowych. Jednak przynależność do szczególnego modelu krajów regionu wschodniego i Europy Środkowej istnieje, a ten model rachunkowości nazywa się kontynentalny. Ta wersja organizacji rachunkowości opiera się na aktywnym udziale państwa we wdrażaniu rachunkowości w przedsiębiorstwach i firmach o dowolnej formie własności. Departamenty rządowe opracowują surowe standardy dotyczące sprawozdawczości i utrzymania zasad rachunkowości dla wszystkich podmiotów gospodarczych, a także przeprowadzane są kwartalne audyty.

Dla ciekawości podajemy stawki podatkowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

KrajPITCITVAT
Polska18%9% i 19%23%
Rosja13%20%20%
Ukraina13%25%20%
Białoruś12%18%20%
Czechy15%19%20%