Ustawa dla uchodźców z Ukrainy uchwalona

Ustawa dla uchodźców z Ukrainy uchwalona

9 marca Sejm uchwalił ustawę przewidującą specjalne rozwiązania prawne dla uchodźców z Ukrainy. Oto najważniejsze punkty ustawy:

  • W ustawie nie znalazło się, zapowiadane wcześniej przez Ministerstwo Finansów zwolnienie z podatku od spadków i darowizn przewidziane dla uchodźców, którzy otrzymują w Polsce darowizny rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Polski.
  • Powstały ulgi PIT i CIT zaliczające w koszty wydatków na nabycie lub wytworzenie towarów przekazanych jako darowizna na rzecz organizacji charytatywnych, samorządów, szpitali i Agencji Rezerw Strategicznych, które przekazują pomoc na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
  • Każdy obywatel Ukrainy, który po 24 lutego wjechał legalnie do Polski, będzie mógł zostać w Polsce przez 18 miesięcy. Na łatwiejszy start dostanie 300 PLN dofinansowania. 40 PLN dziennie przez 60 dni otrzymają Ci, którzy przyjmują uchodźców na podstawie umowy podpisanej z gminą.
  • Ukraińcom w trakcie pobytu w Polsce zostanie przyznany numer PESEL, na wniosek złożony w urzędzie gminy.
  • Do załatwiania spraw urzędowych, uchodźcom utworzony zostanie profil zaufany. Od początku 2022 roku, aby uzyskać prawo do 500+, 300+ czy rodzinnego kapitału opiekuńczego, trzeba złożyć wniosek online. uchodźcy będą musieli założyć konto w banku, gdyż wypłaty z ZUS będą dokonywane wyłączenie za pośrednictwem przelewu bankowego.


×

Zamówić rozmowę