VAT-2 i kto może z niego skorzystać

VAT-2 i kto może z niego skorzystać

Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje samochód doprowadzonej działalności gospodarczej, jest zobowiązany do odliczenia podatku od zakupu oraz eksploatacji. Czasami wiąże się to z odliczeniem opłaty w wysokości 50% lub nawet 100%. uwzględnienia wspomnianych kosztów. Wymóg to wykorzystanie auta tylko do celów związanych z działalnością.

Pełne odliczenie podatku od towarów i usług (VAT) jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy dany pojazd służy celom prowadzonej działalności gospodarczej. Za taki pojazd uznaje się samochód, którego konstrukcja wyklucza pozostałe zastosowania np. samochody dostawcze, ciężarowe itd. Właściciel powinien ustalić zasady korzystania z pojazdu, wykluczające używanie go w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Niezbędną formalnością jest zlecenie badań technicznych pojazdu, które skutkuje wydaniem specjalnego zaświadczenia VAT-1 lub VAT-2.

Czym jest VAT-2

Okręgowa stacja kontroli pojazdów przeprowadzając badania techniczne, mające na celu potwierdzenie wszelkich niezbędnych wymagań danego pojazdu. Po wykonaniu diagnostyki zostaje wystawione specjalne zaświadczenie VAT-2, z którym należy udać się do wydziału komunikacji w celu zamieszczenia adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności daje prawo do skorzystania z pełnego odliczenia podatku od towarów i usług.

W pozostałych sytuacjach, kiedy przedsiębiorcy nieposiadający stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, którzy nie wykonali niezbędnej diagnostyki, a mimo to odliczyli 100% kwoty VAT, zostaną zawiadomieni o konieczności  korekty.

Cechy samochodu przy pełnym odliczeniu podatku

Aby właściciel pojazdu miał prawo dokonywania odpisów VAT w pełnej wysokości, samochód musi spełniać określane wymagania. Najważniejsze są jego cechy konstrukcyjne, które pozwalają uznać go za niezdatny do wykorzystywania w celach prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością. VAT-2 obejmuje pojazdy z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem załadunkowym stanowiącym oddzielną część konstrukcyjną. Są to samochody dostawcze do 3,5 ton.

VAT-2 a odliczenie podatku

Pełne odliczenie podatku VAT dotyczy zarówno kosztów poniesionych w związku z nabyciem pojazdu, jak i jego eksploatacją. W celu odliczenia wspomnianych kwot należy złożyć druk VAT-26. Najlepiej, aby wypełniony formularz trafił do urzędu w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji (poniesienia pierwszego wydatku np. wpłaty zaliczki). Przedsiębiorcy z zaświadczeniem VAT-2 powinni złożyć druk VAT-26 we właściwym urzędzie skarbowym — osobiście, wysyłając dokument pocztą lub drogą elektroniczną. Formalności zostają załatwione natychmiast po przesłaniu pisma, a usługa jest bezpłatna. Niezłożenie deklaracji może skutkować nałożeniem kary na podatnika. Ma to miejsce w przypadku bezpodstawnego odliczenia pełnej kwoty VAT czy niepoinformowania urzędu o wykorzystywaniu samochodu do celów służbowych.

Co podlega odliczeniu?

Koszty, które można uwzględnić po odliczeniu stosownego podatku od towarów i usług:

  • nabycie, import samochodu oraz jego części,
  • zakup paliwa, gazu lub oleju napędowego,
  • usługi naprawy i konserwacji,
  • inne koszty poniesione w związku z eksploatacją.

Powyższe koszty muszą być potwierdzone fakturami będącymi podstawą do dokonania odliczeń podatku VAT. Wymogiem jest też, aby obie strony dokonujące transakcji były czynnymi podatnikami VAT.

×

Zamówić rozmowę