Ważna informacja dotycząca kodów GTU

Rekomendacja dla klientów

2020-11-12

Zmiany w sprawozdaniach do Urzędów Skarbowych (US) i inne zmiany dotyczące dokumentacji

  1. W związku z wprowadzona regulacją przez Ministerstwa Finansów od 01 10 2020 dla MŚP w miesięcznych sprawozdaniach do US – JPK każda faktura musi posiadać oznaczenie GTU. Za prawidłowe oznaczenie numerów GTU na fakturach odpowiada firma wystawiająca fakturę. Progress Holding wspiera swoich klientów interpretacji oznaczeń. Jeśli są wątpliwości prośba o kontakt do swojego opiekuna
  2. Jeśli nastąpi błąd w deklaracji miesięcznej z winy klienta to w ciągu 14 dni można dokonać korekty po tym terminie za każda korektę US może ukarać firmę kwotą 500 zł za każdy błąd.
  3. Oznaczenia Inne towary usługi nie posiadają oznakowania GTU
TOWARY
GTU 01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
GTU 03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 05 odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
GTU 06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek
GTU 07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU 09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne
GTU 10 budynki, budowle i grunty
USŁUGI
GTU 11 w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (headoffices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU 13 transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

  1. Jeżeli klient posiada kasę fiskalną i wystawił paragon a następnie dla tego kontrahenta wystawi fakturę to musi podpiąć paragon do faktury. W przeciwnym wypadku sprzedaż zostanie podwójnie policzona.
Progress Holding - nowości rynkowe
Ważna informacja dotycząca kodów GTU


×

Zamówić rozmowę