Wdrożenie KSeF od 1 stycznia 2024

Wdrożenie KSeF od 1 stycznia 2024

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny, który służyć ma do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur. Przedsiębiorca będzie mógł w ramach systemu wystawić fakturę sprzedaży w formie elektronicznej. Poprzez program możliwe jest też nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień, a także analiza i kontrola informacji zawartych w e-Fakturach. Po wprowadzeniu danych do systemu każda faktura otrzymuje unikalny numer identyfikujący, po czym zostaje zweryfikowana pod kątem zgodności danych ze wzorem. Faktura będzie uznana za wystawioną i doręczoną w momencie przydzielenia jej numeru identyfikującego. KSeF ma stać się obowiązującym standardem na terenie Polski od 1 stycznia 2024.

Krajowy System e-Faktur ma obowiązywać następujące podmioty:

  • przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT;
  • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT;
  • podatnicy zweryfikowani w Polsce do procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski identyfikator podatkowy NIP.

Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur jest możliwy po założeniu indywidualnego konta. Można z niego korzystać z poziomu komputera oraz urządzeń mobilnych. System posiada mechanizm uwierzytelnienia, który weryfikuje tożsamość podmiotu w oparciu podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna lub podpis zaufany/profil zaufany.×

Zamówić rozmowę