Wpisy do BDO (Baza Danych Odpadowych)

Wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadową będą musieli znaleźć się w rejestrze BDO (Bazie Danych Odpadowych). Jeżeli nie znajdą się w bazie, nie będą mogli wystawiać dokumentów i przyjmować odpadów. Nowa ustawa o odpadach nakłada na przedsiębiorców obowiązek umieszczania przypisanego numeru z rejestru BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością: faktury VAT, paragony, umowy sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów oraz ich ewidencje. Obowiązek ten dotyczy osób wprowadzających sprzęt i autoryzowanych jego przedstawicieli, firm wprowadzających baterie lub akumulatory, pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, wprowadzających na obszarze Polski produkty w opakowaniach, wprowadzających opony i oleje smarowe.×

Zamówić rozmowę