Wyciąg z konta bankowego a historia rachunku

Wyciąg z konta bankowego a historia rachunku

Wyciąg bankowy jest dokumentem, który zazwyczaj co miesiąc generowany jest przez bank i przesyłany do klientów drogą wybraną przez nich podczas zawierania umowy o otwarcie rachunku. Na dokumencie znajduje się zestawienie wszystkich operacji dokonanych na rachunku, którego dotyczy wyciąg.

Wyciąg z konta to nie to samo, co historia transakcji

Wyciąg z rachunku bankowego nie jest tym samym, co historia transakcji. Podstawowa różnica polega na tym, że wyciąg generowany jest przez bank, a klient nie ma możliwości wpłynąć na to, jakie dane się w nim znajdą – bank podaje pełną historię transakcji przeprowadzonych na rachunku.

Historię transakcji można natomiast pobrać samodzielnie w dowolnym czasie i za dowolny wybrany okres. Większość banków daje możliwość wyboru informacji, jakie mają zostać uwzględnione na dokumencie.

Czym charakteryzuje się wyciąg z konta bankowego?

Na wyciągu można znaleźć następujące dane:

  • daty określające okres, za jaki został wygenerowany dokument;
  • dane banku, który wygenerował wyciąg;
  • dane identyfikacyjne posiadacza rachunku
  • podsumowanie obrotów na rachunku
  • pełna historia rachunku za określony czas

Skąd wziąć wyciąg bankowy?

Wyciąg z konta bankowego można pobrać samodzielnie za pośrednictwem internetowej aplikacji banku. Można go otrzymać również drogą mailową, albo też wystąpić o jego wygenerowanie w dowolnym oddziale banku.×

Zamówić rozmowę